Gaupe Strandlykkja 010224. Foto: Ole Mattis Lien

Gaupe felt i Stange Almenning

Vellykket gaupejakt etter god planlegging

Publisert: 04. februar 2024 kl. 11.10

Første dagen av kvotejakta på gaupe (1.februar) ble det felt ei stor hanngaupe på Stange Almennings grunn i Strandlykkja. Gaupa ble felt med ett velrettet skudd, etter en kort los med to av bygdas gaupehunder. Den kraftige hanngaupa veide 22 kilo.

Jegerne hadde delt seg i to lag. Ett lag jaktet på Tangenhalvøya, og ett lag jaktet i Strandlykkja. Begge lagene hadde gaupespor fra natta og fra dagen før. Laget på Tangenhalvøya hadde også hund på sporet etter ei gaupe, men lykkes ikke med å få felt denne. Laget i Strandlykkja fikk raskt kontakt med gaupa, og fire jegere så gaupa under fellingsforsøket. Til slutt fikk en av jegerne en veldig god skuddsjanse, og gaupa falt i skuddet.

En vellykket gaupejakt krever god planlegging. Og her hadde jegerne i kommunen gjort grundig planlegging og sporing. Mange drev natt og dag med sporing og andre forberedelser de siste døgnene mot 1. februar. Organisering, samarbeid og jaktledelse fungerte meget godt både før og under jakta. Gaupespor ble funnet flere steder i kommunen. Det var viktig å holde orden på sporene, og til enhver tid prøve å vite hvor gaupene befant seg. Det var også ei familiegruppe på tre gauper inne i jaktområdet. Disse er fredet fra kvotejakta, og ikke lov å jakte på. Et viktig arbeid også å vite hvor disse befinner seg, slik at det ikke blir satt i gang jakt på disse.

I årets kvotejakt på gaupe i Hedmark var det en kvote på fem gauper, hvorav maksimalt to kunne være hunndyr. Kvotejakta ble stanset to ganger i løpet av dagen av Statsforvalteren for å kontrollere felte gaupers kjønn. Det ble felt gauper i Rendalen og Nord Odal før gaupa i Stange ble felt. Etter dette ble det felt ei hunngaupe i Elverum, og kvotejakta på gaupe var dermed over.

GaupeSNO010224.jpg
Rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn Jan Wilberg tar mål og prøver av gaupa. Foto: Ole Mattis Lien