Hønsefugltaksering 2023

Stange JFF, og Romedal og Vallset JFF har ansvaret for å registrere skogsfugl i Stange og Romedal Almenninger. Her er årets resultater

Publisert: 05. september 2023 kl. 15.52

Sist oppdatert: 05. september 2023 kl. 15.57

Resultater fra beregningen i hønsefuglportalen 2023

Det ble totalt taksert 116 km i RASA i 2023. I Romedal ble det taksert 52 km, mens det i Stange ble taksert 64 km.

Resultatet fra beregningen i Hønsefuglportalen viser omtrent samme tetthet av skogsfugl pr. km2 som i 2022 (11,3-11,6).  Resultatet kan karakteriseres som et middels år. Kyllingproduksjonen er på 2,4 kyllinger/høne for hele området, noe som karakteriseres som lavt. Antall kull er litt lavere enn i fjor (gjelder spesielt storfugl), men kullene er små. For tredje år på rad viser tellingene i Romedal Almenning en større tetthet enn i Stange Almenning. Tetthetsberegningen for begge områdene er den som gir statistisk best materiale, og det sikreste estimatet.

Tabell 2015-2023:

Tetthet skogsfugl RASA

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total tetthet pr kvadratkm. RASA

6,9

10,5

11,3

11,9

9

15,6

9,1

11,3

11,6

Romedal Almenning

4,8

7,2

12,7

13

6,9

15,8

11,2

13,7

14,5

Stange Almenning

8,9

13,8

10

10,9

11,8

15,4

7,1

9,5

8,6

 

 

Rapport fra Hønsefuglportalen kan du lese her: Resultater fra hønsefugltakseringer Stange og Romedal Almenning