Innkalling til årsmøte i Stange JFF 21. februar

21. februar avholdes foreningas årsmøte

Publisert: 16. januar 2024 kl. 16.52

Sist oppdatert: 14. februar 2024 kl. 20.43

I henhold til §6 i vedtektene innkalles det til årsmøte i Stange Jeger- og Fiskerforening.

Årsmøtet holdes på klubbhuset på Temmen onsdag 21.februar kl. 19.00

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Konstituering av møtet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak – ingen innkomne saker
 4. Retningslinjer for foreningsdriften
 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
  1. Innkjøp nye elektroniske skiver på riflebana
  2. Innkjøp elektronikk på sportingbana
  3. SJFF sin mening og krav til RASAs utredning om vindkraft i almenninga
 6. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
 7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
 8. Valg av styre i henhold til § 8
 9. Foreningens utvalgsstruktur og valg av utvalgsleder til utvalg etter behov
 10. Valg av valgkomité på tre medlemmer
 11. Valg av revisor(er)
 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes leder Marius Mickelson på e-post [email protected] innen 4. februar.

Frasigelse av verv og forslag til kandidater til styreverv sendes leder i valgkomiteen Stig Sørensen [email protected] innen 4. februar.

Årsmøtet avsluttes med bevertning og premieutdeling for klubbmesterskap i 2022 og 2023

Styret

Gjeldende vedtekter.