120623 Adrian fyller tank. Foto: OML

Økt brannberedskap pr. 22. mai

Brannverntiltak innføres på riflebanene

Publisert: 22. mai 2024 kl. 09.22

Det er fra og med i dag innført ekstra brannverntiltak på riflebanene på Stange JFFs skyteanlegg på Temmen. Det vil være vakthold etter avsluttet skyting inntil det kommer regn av betydning.

Vi er heldige i slike situasjoner med at vi har en vanndam med tusenvis av liter vann bak skivene. Her settes det ut kanner til bruk. Dersom tørken vedvarer vurderes vanning av nedslagsfelt med foreningens brannpumpe fortløpende.