Oppsynene er klare for ny sesong på skogen

Møte på Egerom i går kveld

Publisert: 08. mai 2024 kl. 08.27

Sist oppdatert: 08. mai 2024 kl. 08.51

I går kveld var oppsynene i SJFFs Viltutvalg sammen med oppsynene fra Romedal og Vallset JFF på Egerom hos Romedal og Stange Allmenninger. Arne Elias Østerås fra RASA loset årets oppsynsmøte. På agenda var blant annet fokusområder for oppsynene, gjennomgang av regelverk, lovverk og instruks. Et godt møte, der oppsyn fra begge foreninger, møttes for å sette en god standard for det felles arbeidet. Det ble gode erfaringsutvekslinger og oppsynene, sammen med Arne Elias, er klare for å drive god veiledning og godt oppsyn i 2024.

Oppsynsmøte 070524.jpg
Oppsynsmøte på Egerom 7. mai.