Innskytingsskiva, utbedres av Kim Arne Røhne. Foto: amg

Sommersesongen starter 9. april

Tirsdag 9. treffes vi til skyting på Temmen

Publisert: 06. april 2024 kl. 17.23

Sist oppdatert: 06. april 2024 kl. 17.39

Kun to lørdager denne vinteren har vært uten forutgående snødugnad. Skivetrekken har blitt ryddet for store mengder snø på lørdagene før skyting har kunnet starte. Men, april er lunefull, så når vi nå trodde vintersesongen var historie skulle det komme enda mer snø til dagens dugnad, og skivetrekken måtte nok en gang ryddes i forbindelse med utbedringsjobben på skivestativet…..

Ti mann var i arbeid på dagens dugnad. Klargjøring av sommersesongen og opprydding etter vintersesongen stod på agendaen. Klargjøring av elektronikkskiver, snekring av skivestativ til skivetrekken, bytting av ramme til skivetrekken, nedtak av jaktfeltstativ, klistring og rydding av jaktfeltskiver, lagertelling og utbedring av vannpumpe/trykktank ble utført, for ikke å snakke om enda mer snømåking foran elektronikkskivene og på løpende-elgen. Løpende-elgen hadde derimot litt for mye snø «å løpe i», det øverste laget ble ryddet, men fortsatt var det en halv meter med hardpakket snø. Den åpnes når det blir løsere og mindre snø å måke bort.

En litt kjedelig overraskelse dukket dessverre opp på dugnaden; -kommunikasjonen mellom elektronikkskivene og monitorene fungerte ikke. Dette blir det tatt tak i omgående, men inntil videre blir det kun skivetrekken som er tilgjengelig på riflebana.

Vi sier oss nå ferdig med vinteren og ønsker velkommen til Temmen tirsdag 9. april for oppstart av sommersesongen. Da er skyteanlegget åpent hver tirsdag og torsdag kl. 18-21 fram til og med 12. september, med unntak av sommerferie uke 28-29-30, samt Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai. Nå i oppstarten vil nok skytetida i praksis være noe kortere da skytelyset foreløpig ikke strekker helt fram til kl. 21.

Tusen takk til alle frivillige som stiller opp for å holde anlegget i gang; elgjaktlag, utvalgsmedlemmer og ellers alle som på sitt vis bidrar for oss. TAKK!

Talas på Tæmma!

20240406 SF KS IN (OML).jpg
Reparasjon av ramma på skivetrekken av Steinar Finnstun, Knut Skjærbekk og Ivar Nordhaug. Foto: oml

 

20240406 KS SF IN kopi.jpg
God stemning på dugnaden blant Knut Skjærbekk og Steinar Finnstun. Foto: amg

 

20240406 TBM KAR elektronikkskive.jpg
Thomas B. Martinussen og Kim Arne Røhne med klargjøring av elektronikkskive. Foto: amg

 

20240406 KAR innskytingsskive.jpg
Innskytingsskiva, utbedres av Kim Arne Røhne. Foto: amg

 

20240406 KS salter løpende (OML).jpg
Knut Skjærbekk og Ole Mattis Lien måkte det som var mulig på løpende elgen, og her salter Knut for å prøve og få fortgang på tininga. Foto: oml

 

20240406 KAR IN TBM OML SF.jpg
Ivar Nordhaug, Kim Arne Røhne, Thomas B. Martinussen, Ole Mattis Lien og Steinar Finnstun etter endt dugnad. Foto: amg

 

20240406 KS IN POL SF DA RH Pause.jpg
Knut Skjærbekk, Ivar Nordhaug, Per Olav Langberg, Steinar Finnstun, Dagfinn Alnes og Rolf Hanstad før møtet etter dugnaden. Foto: amg