300517 Uttynningsfiske Bergsjøen. Foto: Sigbjørn Stensrud

Uttynningsfiske – motorferdsel

Kultivering av fiskevann

Publisert: 10. mai 2024 kl. 16.03

Fiskeutvalget i Stange jeger- og fiskerforening vil bedrive uttynningsfiske i noen vann i Stange Almenning nå på våren. Dette kan innebære at vi bruker båtmotor, noe vi har fått tillatelse til av kommunen. Vi vil samtidig presisere at all bruk av motor i våre vann er forbudt.

Leder av Fiskeutvalget