Uttynningsfiske; -som forventet

Tusenbrødre i hopetall

Publisert: 14. mai 2024 kl. 11.05

Abbor kalles ofte tusenbrødre i vann hvor det er mange av dem og hvor få fisk vokser seg store. Prøvefiske ved hjelp av NJFF Hedmark i Hersjøen i Stange Almenning på sensommeren i fjor viste nettopp dette; -store mengder småfisk, og lite fisk med stor størrelse. Et vann med lite næring som gir småvokst fisk.

Uttynningsfiske nå i mai bekreftet funnene ved prøvefiske, en fisk med litt større størrelse ble tatt opp, en sik, ellers bare småfisk. Mye småabbor, og noen ørret, også disse var små. Ingen ørret på 30 cm eller mer.

Leder av fiskeutvalget Sigbjørn Stensrud var godt fornøyd med å få tatt ut småfisk, og de vesle ørretene på 15-20 cm med rogn (høstgyter) anså han som vellykket å få tatt ut da det er med å gi mulighet for å øke størrelsen på ørreten i vannet.

Planen med å bruke garn for å få ut gyteferdig abbor (vårgyter) slo også til. Får man hunnfisken/rogna ut av vannet blir totalantallet mindre i stedet for større. Det blir da mer mat til fisken som blir igjen i vannet, og potensiale for større fisk på sikt. Mye av fisken som gikk i garnet var hunnfisk.

Bruker man kuper får man tatt ut abbor, men da ofte mest hannfisk totalt; -en hunnfisk abbor svømmer inn i kupa, og en stim med hannfisk følger etter. Totalantallet kan teoretisk bli mindre enn å få tatt ut rognfisk i garn.

Det som derimot ikke slo like godt til med garnvalget var all humusen, planterestene i vannet. Dette førte til at garna var fulle av planterester, de stod som en vegg i vannet. Med det har garna vært synlige for fisken, og mest sannsynlig har færre fisk gått i garnet enn om vannet hadde vært klarere.

 

Ørret med rogn 20240511.jpg
Leder av fiskeutvalget Sigbjørn Stensrud viser fram en hunnfisk, ørret med rogn. Rogn som tas ut av sjøen blir nødvendigvis ikke til ny fisk, noe som kan øke størrelsen på fisken på sikt. Foto: amg

 

Abborgarn Jan Larssen 20240511.jpg
Jan Larsson viser noe av fangsten, småabbor. Foto: amg

 

Ferdig opphengt garn Sverre Østli, Jan Larsson, Trond Frydenlund, Sigbjørn Stensrud 20240511.jpg
Mye jobb før man kommer til et ferdig garn klar til tørk. F.v.: Sverre Østli, Jan Larsson, Trond Frydenlund og Sigbjørn Stensrud. Foto: amg

 
Abborbutt 20240511 k.jpg
Abborbutt. Foreløpig resultat før mange timers jobb gjenstod. Foto: amg

 

Ørretbutt 20240511 k.jpg
Ingen store ørret gikk i garnet, et resultat som gjenspeiler fjorårets prøvefiske om vannets tilstand. Foto: amg