Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

Skyting

Skytetrening med kaffepause og skrøner. Klubbhuset til høyre. Foto: Anne Marthe Gjestvang

​​​​

Stange Jeger- og Fiskerforening har eget skyteanlegg, Temmen jaktskytebane. 

Link: Vegbeskrivelse og kart​

Anlegget består av flere baner, løyper samt klubbhus og lavvo:

                100 m riflebane fasthold

                100 m riflebane løpende elg

                Jaktfeltløype rifle

                Lerduebane trap            

                Lerduebane sporting

                Figurjaktløype hagle

                (20 m riflebane løpende minielg under restaurering)

                Simulatorskyting hagle og rifle

                Laserskyting rifle fasthold og bevegelig mål

 

Treningstider forsommer og høst

Rifle- og lerduebana (påske - medio september): Tirsdager og torsdager kl. 18-21​

 

Treningstider vinter og vår 

Simulatorskyting (medio november - påske): Torsdager kl. 18-21

Rifle- (skivetrekk) og lerduebana (medio januar - påske): Lørda​ger kl. 11-14

 

​​Reger for jaktskyting  NJFF 2020-2024

Utlånserklæring​​

 

Fasthold

Seks elektroniske skiver: Vanligvis 2 x elg, 2 x rådyr, hjort og villsvin (benk)

Automatisk skivetrekk: 6 x 100 m rundskive (benk), varierende viltmål; -ofte elg og hjort

 

Bevegelig mål

Løpende elg

                Skivesystem:     Elektronisk

                Fart:                   4,8 sek

                Avstand:            90 meter

                Lysåpning:         23 meter

 

Løpende minielg (under restaurering)

                Skivesystem:     Papp

                Avstand:            20 meter

Jaktfelt

Permanent godkjent jaktfeltløype​ med 6 hold

 

Generell informasjon

​Stange JFF har erfarne instruktører, veiledning gis hvis ønskelig.

Tillatt skyting med kaliber opp til 12,7 mm.

Avlegging av storviltprøve.

Salg av treningsskudd til medlemmer.​

Skivetrekk.jpg
Fasthold automatisk skivetrekk 100m. Foto: Anne Marthe Gjestvang

 

 

Elektroniske skiver.jpg
Fasthold, elektroniske skiver. 100m. Ivar Nordhaug visiterer. Foto: Anne Marthe Gjestvang

 

Løpende elg.jpg
Bevegelig mål løpende elg, med elektronisk skive, 100m. Ivar Nordhaug og Severin Larsen. Foto: Anne Marthe Gjestvang

 

Elgbaneutvalget

Hovedoppgaven til utvalget er drift og vedlikehold av riflebanene. Utvalget har hovedansvar for å arrangere rifletrening og storviltprøve, og samarbeider med elgjaktlagene i tidligere Stange lensmannsdistrikt om dette.

​​​​​Jaktfeltløypa med 6 hold sorterer òg under elgbaneutvalget, og rydding av løypa og eventuelt tråkking av standplasser er utvalgets oppgave.

Alle stevner med rifleskyting; jaktfelt, kulesti og elgbane er utvalgets ansvar når det gjelder praktisk gjennomføring. Stange JFF har tradisjon på å arrangere to åpne stevner pr. sesong; ett jaktfelt- og ett elgbanestevne, et åpent lokalt elgstevne, samt klubbmesterskap.​ Utvalget har også ansvar for salg av treningsskudd.

Leder i utvalget er Andreas Mostue og kan kontaktes på tlf. 976 74 316.

Lerduebaner

Jegertrap

Sporting med fem kastere. Bana kan også benyttes som jegertrap

 

Figurjakt

Permanent godkjent figurjaktløype med 14 poster (seks doble, totalt 20)

 

Generell informasjon

Stange JFF har erfarne instruktører, veiledning gis hvis ønskelig.

Alle baner har akustikkanlegg.

Salg av treningsskudd og duer til medlemmer.​


 

Trapbana20180901.jpg
Trapbana. Foto: Anne Marthe Gjestvang

 

 

Hagledame17 Anita HK.jpeg
Sportingbana. Foto: Anita Hanstad Kværnes

 

 

Røy på lerduebanen OML.jpg
Klubbhuset på lerduebana. Storfint besøk av ei røy i 2005. Foto: Ole Mattis Lien

 

Lerdueutvalget

Utvalget sin hovedoppgave er drift og vedlikehold av lerduebanene. Utvalget har ansvar for å arrangere hagletrening; sporting og jegertrap.

​​​​Foreninga har figurjaktløype med 14 poster (6 doble, 20 totalt), og rydding av løypa og vedlikehold av figurene er utvalgets oppgave. Alle stevner med hagleskyting; figurjakt, jegertrap og sporting er utvalgets ansvar når det gjelder praktisk gjennomføring. Stange JFF har tradisjon på å arrangere et åpent figurjaktstevne pr. sesong, et åpent lokalt jegertrapstevne, samt klubbmesterskap. Utvalget har også ansvar for salg av ammunisjon og lerduer.

Leder i utvalget er Severin Larsen kontaktes på telefon 907 28 524.