Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiske på Askøy

SJØFISKE

Askøy er omringet av sjø og tilbyr en rekke flotte fiskeplasser for sjøfiske. Hvert år arrangerer vi fiskesommer og gjerne en fiskekonkurranse.

FERSKVANNSFISKE

Mange av Askøys vann er drikkevann og ikke lov til å fiske i, men det finnes flere gode vann hvor man kan fiske etter både ørret og gjedde. 

I to av vannene på Askøy har vi også båter som er med i Mine båter

Det finnes også båt og kanoer til utlån som ligger ved Siglingavannet.

Ønsker du veiledning i fiske, fluefiske, meitefiske, nattfiske ol. ta kontakt med oss.