Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. Ajff tilbyr jegerprøvekurs, hjortejakt og småviltjakt. Vi praktiserer opplæringsjakt og introjakt for våre medlemmer.

Jakt på Askøy

Hjortejakt

Foreningen har fellingsløyver på hjort i området rundt Ask. Område er ca 6800 mål.

I terrenget disponerer vi flere jakttårn som brukes flittig av våre medlemmer. Det er både spennende og gir en flott naturopplevelse å tilbringe noen netter i skogen, og en flott måte å ta med barn på sin første jaktopplevelse.  For nye jegere vil vi anbefale å prøve en overnatting i våre jakttårn.  Det kan være en god mulighet til å observere hjortens morgen- og kveldsvandring, uten fare for å støkke hjorten.

Det er anledning for å være med på jaktlaget ved betaling før påmeldingsfristen hvert år. Mer info kommer
Obs: Hjortejakten er gratis for ungdomsmedlemmer.

For nærmere opplysninger vedr. hjortejakten, ta kontakt med leder for jaktutvalget, Tommy Kristoffersen Tlf.45150998

Ettersøksavtale

Vi har egne godkjente ettersøksekvipasjer tilknyttet jaktlaget i AJFF, samt beredskapavtale utenom det. Skulle uhellet være ut, ta umiddelbart kontakt med ukejaktleder som vil innhente ettersøksekvipasje.

 

Småviltjakt: 

Foreningen disponerer et ca 4300 mål stort område på Ask. Det felles hovedsakelig rugde, ender og ringduer. Storfugl er fredet.

Det er også mange flotte plasser i terrenget til å drive med fellefangst av både mår og mink.

Sesongkort for småviltjakt/hundetrening 200,- for medlem.

Sesongkort for småviltjakt/ hundetrening 250,- for ikke medlem.

Sesong følger jaktåret.

 

Kortsalg: Frode Vonheim, Tlf. 93218350.