Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Jegerprøven i Ajff

Ajff har omtrent to jegerprøvekurs i året. Disse blir publisert når de er ferdig planlagt. Ta gjerne kontakt om du vil ta kurs hos oss.

Jegerprøvekurset er et obligatorisk kurs for alle nye jegere og gir deg grunnkunnskap om vilt, våpen, lovverk og jaktutøvelse .

Du kan ta kurset og eksamen fra det året du fyller 14 år.

Kurset består av ni (9) tema og opplæringen avsluttes med eksamen.

Hvert tema presenteres både i e-læringsportal og i jegerprøveboken.

Hvert tema gjennomgås med instruktør – i alt 30 timers undervisning.

Temaene settes sammen til samlinger i undervisningsforløp, på litt ulike måter – se konkret kursbeskrivelse.

Deltakelse på samlingene er obligatorisk og for tema 1-4 godtas ikke fravær,
mens for tema 5-9 godtas inntil 2 fravær mot at bevis for gjennomført og bestått e-læring fremlegges for instruktør.

De ni tema er

1. Tema – Jakt og holdninger
2. Tema – Våpen og våpenlovgivningen
3. Tema – Human og sikker jakt i praksis
4. Tema – Skyting med hagle og rifle
5. Tema – Artskunnskap
6. Tema – Lover og forskrifter
7. Tema – Jaktformer
8. Tema – Ettersøk av skadet vilt
9. Tema – Håndtering av felt vilt

Etter kurset skal du ha tilegnet deg kunnskaper for å kunne drive jakt og fangst på en sikker og forsvarlig måte, samt være godt forberedt til å ta eksamen i jegerprøven.

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er interessert i jakt og fangst.

Etter avlagt eksamen:
Fra 14 år kan du delta på opplæringsjakt innen småviltjakt.
Fra 16 år kan du selvstendig utøve småviltjakt, samt delta på opplæringsjakt innen storviltjakt.
Fra du har fylt 18 år kan du selvstendig utøve all jakt.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning, praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon, inne og ute.

Instruktører

Instruktørene våre er erfarne jegere og autoriserte jegerprøveinstruktører.

Eksamen

Jegerprøven er en prøve som består av 50 spørsmål med 3 svaralternativer til hvert spørsmål. 80 % av svarene må være riktig besvart for å bestå eksamen. Det blir stilt spørsmål innenfor alle relevante emner som omfattes av jegerprøve-kurset.

Jegerprøveeksamen koster et gebyr (300,- 2020) direkte til miljødirektoratet. Dette kommer i tillegg til kurspris. Mer om dette på kurset.

Når du har bestått jegerprøven, blir du registrert som jeger i Jegerregisteret i Brønnøysund.
To til fem dager etter registreringen vil du få tilsendt jegeravgiftskortet i posten.