Fellesjakt Rødlien

Jakt

Bergens Jæger- og Fiskerforening disponerer jaktrettigheter i flere områder i Hordaland. ​​​​​​​ Ta kontakt med Paal Chr. Breivik 958 15 279

​​​​​RAUDLIO

BJF har disponert dette terrenget i flere ti - år. 

Tidligere gjennom avtale med Statskog, nå gjennom avtale med Bjørnafjorden kommune. 

BJF jegerne har tilegnet seg omfattende kunnskaper om terrenget og hjorten sine trekk ruter

gjennom flere generasjoner. Kunnskap om terrenget vårt får du ved å delta på noen dugnadsdager

om våren, der vi rydder skuddfelt rundt poster, rydder trekkveier der vi erfaringsmessig vet at

hjorten går osv. 

Hytte

Koselig tømmerhytte med gass og ved. Ligger i naturskjønne omgivelser ca. 40 minutters gange fra veien, i Os kommune. Hyttetilbudet i Raudlio på Inatur.no er avsluttet.

 

Småviltjakt

​Skogsterreng med middels bestand av rype skogsfugl, hare og noe storfugl. Informasjon og kjøp av jaktkort på Inatur. Trykk her for mer informasjon og kjøp av jaktkort​.​

 

KVAMSKOGEN

Småviltjakt (hare)

Foreningen har terreng på Kvamskogen hvor det selges jaktkort for jakt på hare, lirype og fjellrype. Medlemmer av BJF kan jakte rev, kråkefugl, mår og røyskatt. Terrenget ligger i Skeiskvanndalen, like etter Eikedalen, på nordsiden av veien. Jaktområdet er ca. 8.500 mål. Jakten vil være regulert og man vil ha en årlig vurdering om jakt på de enkelte artene skal være tilgjengelig. Foreningen har ett forvaltningsansvar og fremtidig jakt på skogsfugl vil være avhengig av takseringsresultater. 

 

Det er ønskelig at det drives jakt på kråkefugl, mår, røyskatt og rev i terrenget. Det kreves BJF sitt predatorkort for å drive predatorjakt på Kvamskogen. Kortet er gratis, og deles ut til medlemmer. Kortet kan bestiles ved mail til post@bjf.no

Informasjon HER

 

 

Foreningens tradisjonelle predatorjakt ruller videre. I denne artikkelen finner du oppdatert fellingsstatistikk og informasjon om jakten.

​​​​

​Predatorjakten er blitt en tradisjon i BJF. Jakten arrangeres for å redusere det generelle predatortrykket og vi ser allerede positive resultater i de terrengene hvor det har vært godt uttak av predatorer ved økt bestand av hare, duer og storfugl. Les mer om de største "røverne" her: "De største røverne er avslørt". Jaktformen har lav terskel for deltakelse og passer derav for alle som ønsker å bidra.

Håpet er at vi klarer å engasjere flere medlemmer og at uttaket av predatorer blir større enn de forgående sesonger. Vi klarte dessverre ikke målsetningen forrige sesong. Målet videre er å øke uttaket av predatorer og engasjere flere deltagere (40 deltagere og 750 predatorer bør være en rimelig målsetning).

Direktoratet for Naturforvaltning ønsker at vi skal øke innsatsen for å redusere mink- og revebestanden. Vi har derfor forandret poengsankingen pr. mink fra 25 til 50 poeng. Så de av dere som er ved sjøen, ta med hagla eller sett opp en felle eller to. Så blir det og mer fuglevilt som overlever.

Vi premierer i alle viltklasser. Dette kommer i tillegg til "lån" av Pokalen også en tomling til odel og eie for beste poengsamler. Premiene deles ut på BJF sin generalforsamling.

 

Rødrev.jpg

 

Her er liste over de viltartene som teller og bør jaktes på av alle

 1. Rødrev (50 poeng). Jakttid: 15.07-15-04
 2. Mår (50 poeng). Jakttid: 01.11-15.03
 3. Mink (50poeng). Jakttid: 01.04-31.03
 4. Røyskatt (10 poeng). Jakttid: 21.08-15.03
 5. Ravn (10 poeng). Jakttid: 10.08-28.02
 6. Kråke ( 5 poeng). Jakttid: 15.07-31.03
 7. Skjor ( 5 poeng). Jakttid: 10.08-28.02
 8. Nøtteskrike ( 5 poeng). Jakttid: 10.08-28.02
 
bilde av en kråke som flyr i skogen

Resultater Predatorjakt

Statistikk predatorjakt

Vinner av Predatorjakten 22/23 ble Erik Falc Bjånesøy


Følgene har napp i Hennig W Troyes pokal

 • 2007/2008. Hans-Gunnar Skarstein
 • 2008/2009. Hans-Gunnar Skarstein
 • 2009/2010. Bengt Rune Rydheim
 • 2010/2011. Bengt Rune Rydheim
 • 2011/2012. Endre Floen
 • 2012/2013. Endre Floen
 • 2013/2014. Raymond Skaar
 • 2014/2015. Raymond Skaar
 • 2015/2016. Hans-Gunnar Skarstein
 • 2016/2017. Fredrik B. Jørgensen
 • 2017/2018. Magne Heggstad
 • 2018/2019. Torstein Halstensen
 • 2019/2020. Torstein Halstensen
 • 2020/2021. Torstein Halstensen
 • 2021/2022. Torstein Halstensen
 • 2022/2023. Erik Falc Bjånesøy
 • 2023/2024. Erik Falc Bjånesøy


Predatorjakt og kort til Rødlien

Vi har i alle år utstedt gratis jaktkort i Rødlien på predatorer. Her er det få som får resultater, de som har fått fellinger i Rødlien er stort sett de som har hatt ute feller etter mår, dette er noe som vil bli prioritert i utdeling av predatorkort. Vi setter derfor en begrensning på 20 kort i terrenget. Mange som tidligere har bedt om kort har aldri hentet kortene sine.. Bestilling av kort kan sendes til post@bjf.no

Denne linken om viktigheten av predatorjakt bør leses.
 

 

Rapportering

Rapportering av felt vilt meldes til kristinthomass1@gmail.com. Merk med predator i emnefeltet.

 

Husk å ta vare på fluebindermateriell. Her er vinger av Nøtteskrike og haler av mår og rev attraktivt. Dette kan leveres inn på foreningens skytedager på Kismul. Dette gjelder for de som ikke skal ta vare på pelsen. Husk at pels av disse dyrene kan bli fine klesplagg.

 

Premiering

HW Troyes pokal er en evigvandrende pokal som tilfaller vinneren av konkurransen sammen med en tomling til odel og eie. Det deles også ut en premier i alle viltklasser til den som har høyest antall felte vilt i klassen. Sponsorpremier kommer i tillegg til overstående premiering.

 

Premiering på fylkesnivå

NJFF-Hordaland vil premiere for flest felte predatorer av artene rev, mår, mink og kråkefugl. I tråd med NJFF sitt mål om flere aktive kvinnelige jegere vil fylkeslaget også premiere for beste kvinnelige predatorjeger. BJF sender inn resultatet av foreningens predatorjakt til fylkessekretær, fordelt på jegernavn og jegernummer. Les mer på NJFF-Hordalands nettsider her.

 
 
 
 
Introjakt.jpg
 

Visste du at?
BJF har opplæringsjakt for medlemmer i Rødlia på Gåssand/Søfteland.

Hver høst kan medlemmer melde seg på og delta på felles hjortejakt hele sesongen. Dette er en fantastisk måte å lære på. 

Vi har et unikt felleskap i gruppen og er alltid glad for nye jegere.

IMG_4119.jpg

Koselig tømmerhytte med gass og ved. Ligger i naturskjønne omgivelser ca. 40 minutters gange fra p

arkeringsplass ved Hatleli / Gåssand. 

Hyttetilbudet i Raudlio på Inatur.no er avsluttet. 

For medlemmer av BJF kan hytten fortsatt leies fom. 23.12. tom. 31.08. Innsjekk / utsjekk er kl. 12:00 og prisen er kr 200,- pr. natt til konto 5201.20.22069 Innbetaling merkes med: ''Hytteleie Raudlio'' og navn. 

Ved fra skjulet skal ikke benyttes til bål, men kun brennes inne i peisen. I tidsrommet fom. 31.08. tom. 23.12. er hytten forbeholdt BJF's hjortejegere. Hytten bookes på epost gjelsviken@hotmail.com til Geir Gjelsvik Legg igjen ditt mobilnummer i eposten så vi kan prates om detaljer.

Hjortejakt Raudlio 2024

Vil du være med på hjortejakten i Raudlio?

 

Terskelen til å være med på laget er lav. Fra og med 1. september kan du delta så mye du vil på jaktlaget og få din andel av kjøttet ved jaktens slutt, selv om du ikke skulle være så heldig å felle dyr. BJF driver med opplæringsjakt, og nyeksaminerte jegere (jegerprøven hos BJF)  er hjertelig velkomne.

Det ble felt 14 dyr av en kvote på 15 sist jakt. Det er ikke noe som tyder på mindre kvote i år.

 

Det jaktes i hele terrenget, både med og uten hund.

 

Noen i jaktlaget gjør en stor innsats med sine egne hunder, for det meste bandhund, men også med løshund. Kombinasjon av drivjakt med postrekker synes som det mest effektive i Raudlio, men det felles også dyr på smygjakt, av de få som behersker dette.

 

Jaktlaget spenner over et vidt spekter av aldre, kvinner og menn. Nye jegere vil bli godt ivaretatt av de erfarne.

 

I fellesskap utgjør vi en trivelig gjeng som tar godt vare på hverandre. Sikkerheten under jakten står i høysetet. Vi krever derfor disiplin under utøvelsen av jakten. Ikke bare for egen del, men også av respekt for viltet.

Andelen kvinner med jegerprøven øker, det samme gjør andelen kvinner i jaktlaget. Kvinner er ekstra velkomne til å melde seg på.

 

Dugnadsplikt

Med dugnad blir viktige jobber gjort, ferske jegere blir kjent i terrenget og jakten blir mer effektiv. At alle jegerne kjenner terrenget er også viktig for sikkerheten.

 

Påmelding

I tillegg til de lovpålagte kravene om jegerprøve, jegeravgift, oppskyting osv. så betaler du inn kr 1700,- (medlemmer i BJF) og kr 3400,- (ikke medlem i BJF). Du må delta på 2 organiserte dugnadsdager i løpet av vinter/vår.

 

Ny- eksaminerte jegere (2024) er unntatt fra dugnadsplikten, men oppfordres allikevel til å delta på dugnad for å gjøre seg kjent i terrenget.

 

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt på tlf eller mail.Dessverre er jaktlaget fulltegnet for høsten 2024. Ta tidlig kontakt om du ønsker å delta i jaktlaget høsten 2025.

 

Påmelding Hjortejakt Raudlio: Paal Chr Breivik: breivik.paal@gmail.com  tlf 95815279

Påmelding til dugnad til  Jesper Jorde: jesperjorde@gmail.com tlf 97526422