MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Spenningen med jakt driver mange til både seige fjellturer og våkne netter igjen og igjen. Enda bedre er det å drive med hobbyen sammen med andre som liker det samme

Å få hjortejakt er ikke alltid så lett og skal en kjøpe ett løyve er det fort kostbart. Jakten NJFL tilbyr er enkel og rimelig uten store forpliktelser for den enkelte jeger.

Revejakt kan en drive med mange plasser og er relativt enkelt å få tak i. Å drifte en åteplass krever både utstyr og innsats, da er det greit å samarbeide med andre.​

For førstegangs jegere er ofte predatorjakt på kråkefugl det enkleste å komme i gang med. Det er en predatorjakt konkurranse med fine premier en kan delta i.​

Nipo matpause.jpg
Matpause i Nipo

NJFL driver også i år med hjortejakt i Dyrkolbotn/Nipo og Eiterdalen. Jakten gjennomføres som opplæringsjakt . Alle medlemmer er velkommen, men førstegangsjegere vil bli prioritert hvis stor pågang. Jakten foregår lørdag eller søndag nesten hele jakttiden. Første helgen blir det jakt lørdag 4 september. Med oppmøte kl. 07.30 ved Botnavannet (ca 200 meter fra leirskolen i Dyrkolbotn).

Normalt sett avgjøres hvilke dag vi skal jakte 3-4 dager før helgen.

Prisen er kun kr 150,- hver jaktdag pluss kr 80 pr kilo kjøtt. Kjøttet blir fordelt mellom jegerne

Påmelding senest fredag kl.21 før jaktdagen man vil delta på.

Nærmere informasjon Rune Alling (95939093 / [email protected] ).

Elgokse.jpg

NJFL arrangerer også i år elgjakt i Østerdalen på Søre Messeltsætra. Kvoten er også i år 3 dyr (Detaljer ikke avklart ennå)

1 oktober reiser vi bortover, og vi kan jakte fra 2 til 8 oktober. Innkvartering på den romslige sæterstua på Søre Messelt.

Vi satser på 9 jegere, hvorav mange er gjengangere og kjente i terrenget (disse har fortrinnsrett), men vi vil prøve å få plass til nye interessenter. Så mulighetene er gode for å kunne hive seg med. Førstegangs elgjegere er og hjertelig velkommen.

Interesserte kan ta kontakt med jaktleder Rune Alling (95939093 / [email protected] )snarest, da prinsippet om ”første mann til mølla” gjelder.

Rev.jpg

Et lavterskel tilbud hvor vi ønsker å fremme jakt og jaktaktivitet med mulighet for alle til å vinne uansett hva og hvor mye som er levert inn

​​​​Nordhordaland JFL arrangerer Predatorkonkurranse i lagets regi og for lagets medlemmer. Dette skal være et lavterskel tilbud hvor vi ønsker å fremme jakt og jaktaktivitet, samt bidra til et positivt viltstell med fokus på våre predatorer. 

Vi setter opp en poengfordeling etter felt vilt hvor det tildeles fine premier til jegere som oppnår flest poeng. I tillegg er det utrekkspremiering for både deltagelse og innmeldt fangst. 

Her er det en mulighet for alle å delta og samtidig kunne nå i den fineste priemien i konkurransen. Poenglisten vil også bli meldt inn til Hordaland JFF hvor en deltar i konkurranse på fylkesnivå.

Registrering av fangst gjøres ved å poste bilde med dato på predatorkonkurranse gruppe på facebook. Gå inn på Nordhordland Jakt og Fiskelag og let opp privat gruppe for predatorjakt, søk deretter medlemsskap.

Registrering av viltet skal skje fortløpende, og ikke samlet mot slutten av jakten. Vi oppdaterer jevnlig jaktlisten med deltakere og oppnådd poengfordeling. 

Årets konkurranse gjelder frem til 15.april 2022 (ved avsluttet revejakt)

Vilt som inngår i konkurransen med poengfordeling:

10 poeng: Skjor, Nøtteskrike, 

20 poeng: Kråke

25 poeng: Ravn, Røyskatt

50 poeng: Mink, Mår, Rev

Husk å følge ordinære jakktider spesifisert for hver art. 

Premiering:

Ved slutten av jaktåret premieres det etter oppnådd poengfordeling,  trekning deltaker og innmeldt vilt. Så her er det en mulighet for alle uansett hva og hvor mye som er levert inn.  ​

Premiering sesongen 2021-22 oppdateres:

Foldekniv fra Jaktia Bergen Våpensøilen

3stk treningskort Stokkedalen skyteanlegg

Det er en lukket Facebook gruppe for oppfølging av konkurransen: Predatorjakt konkurranse​

Ettersøk_jpg.jpg

Ettersøkstelefon for skadd hjortevilt i Alver, Austrheim, Fedje og søndre del av Masfjorden.

​​​​Har du behov for ettersøk, og er medlem av Vilttelefonen?

Ring 90 20 29 07

(24 timers døgnservice i perioden 1/9 til 23/12)

 

Alle som jaktar hjort skal iflg. lovverket ha skriftleg ettersøksavtale med godkjent ettersøksekvipasje.

Kommunen har heimel til å kontrollera at alle som jaktar hjort har ettersøksavtale.

 

Nordhordland Jakt og Fiskelag tilbyr slik avtale.​​​​

 

Prisen er Kr 95,- per løyve og gjelder i perioden 01.09 til 24.12
 
Tegning av avtale gjøres ved betaling til 

bankkonto 3632 50 61221 merket med:
vald, antall løyver, navn, telefonnummer og epost til kontaktperson. 
Betaling må gjøres i tide slik at signert avtale kan returneres i forkant av jakt.
Avtalen gir rett til bruk av Vilttelefonen som er vår 24t vakttelefon for ettersøk.

 

Ettersøksordningen til Nordhordland Jakt og Fiskelag drives av jegere og hundeeiere i Nordhordland. Gruppen er åpen og rekrutterer, lærer opp og utdanner ekvipasjer fra området den dekker.  Dette gir muligheter for de som ønsker å utvide jakt og eller hundeinteressen med ett nytt aspekt. Bland medlemmene er det flere nivå av erfaring og kompetanse og de mest erfarne deltar i videreutvikling av de nye. 
Driften er i stor grad dugnad og overskuddet går til opplæring for ekvipasjer og drift i Jakt og Fiskelaget. En viktig satsing for laget er å tilrettelegge aktiviteter for ungdom og ferske jegere. Vi gjennomfører opplæringsjakt på hjort og har åter og lokkeplasser for rev og jakt på småpredatorer. Vi håper på din støtte til dette ved å benytte tilbudet.​

 

TAKK FOR HJELPEN OG TILLITEN


 

Slik forheld du deg ved skadeskyting:

Lad fort om, hald deg i ro, observer nøye og ver klar til å skyta.

 

Etter 3 - 4 minutter skal du merka plasseringa di då du skaut, og staden dyret stod då skotet blei løyst, samt staden dyret forsvann.

 

Undersøk skotstaden om du finn blod, hår eller andre skotteikn.

 

Sjekk fluktsporet maks 30 meter frå der dyret forsvann.

Ver varsam så du ikkje øydelegg sporteikn.

 

Varsla om skadeskytinga til jaktleiar, slik at jakt på andre dyr i området vert stoppa.

 

Ta kontakt med vilttelefonen og vent til ettersøksekvipasjen er på staden.

 

Nordhordland Jakt og Fiskelag ynskjer alle hjortejegarane ei god og human hjortejakt.

 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst​

§ 23.Krav om godkjent ettersøkshund
Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om prøving og godkjenning ​av ettersøkshund fastsatt av Miljødirektoratet. Kravet om praktisk prøve gjelder også for fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige.
Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.
0 Endret ved forskrifter 16 mai 2012 nr. 433, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013). Endres 1 april 2016 ved forskrift 4 mars 2015 nr. 183.​

Felt rev.jpg

Nordhordland Jakt og Fiskelag har etablert åteplasser og lokkeplasser som er åpen for bruk av alle medlemmer og sidemedlemmer i Nordhordland JFL.

​​​Åteplasser nær Ostereidet, Hundvin, Knarvik og Alversund brukes til opplæringsjakt for ungdom og voksne samt ordinær jakt.​ Det er laget til skjul, lys, kamera og revevarsler.

Opplæringsjakt for småvilt kan gjøres fra fylte 14 år etter avlagt jegerprøve. Det stilles krav til gjennomføring og tilsynsjeger​

Ta kontakt for å bli vist og avtale bruk: Barne og ungdomskontakt/ Jaktutvalg Ørjan Storsæt, 91874590

Det er en lukket Facebook gruppe for drift av åteplass: Åtejakt for NJFL​

Det er en lukket Facebook gruppe for drift av lokkeplasser: ​Lokkejakt for NJFL​

 

Det er en egen gruppe for medlemmer og sidemedlemmer i NJFL som har interesse for bruk av hund i jakt og jaktrelaterte aktiviteter.

Formålet er å tilrettelegge for kontakt med andre lokale som har interesser innenfor samme område og gi mulighet for felles organisering av trening og aktivitet.

Link til gruppe: Jakthund for NJFL​