Ender

Fiskender/dykkender består av laksand, siland, kvinand og toppand. Gressender består av stokkand, brunnakke og krikkand.

Andejakt i Nyheim

Laksand: 10. september - 23. desember. 

Siland: 10. september - 23. desember

Kvinand: 10. september - 23. desember

Toppand: 10. september - 23. desember

Stokkand: 21. august - 23. desember

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember. 

Brunnakke: 21. august - 23. desember

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember. 

Krikkand: 21. august - 23. desember

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember. 

I jaktåret 2020/2021 ble det felt 9890 stokkender, en oppgang på 400 fra året før. Flest stokkender skytes i Viken og Rogaland.

Det ble felt 970 kvinender i forrige jaktår. 

Er du i tvil om hvordan du skiller andeartene, kan du bruke følgende tommelfinger-regel: Går stjerten ”ned” i vannet, er det ikke gås eller gressand, men hvis stjerten er ”over” vannet (tenk Donald Duck), er det sannsynligvis ei gressand eller ei gås. Ender som dykker fullstendig under vann (skarv, dykkender og fiskender), går som regel dypere i vannet, mens ender som beiter under vann med stjerten opp (gressender og gjess), flyter mer oppå vannet. Husk at dette bare er tommelfingerregler, og at artsbestemmelse er en del av jegerens ansvar.

Du kan jakte ender både i ferskvann og saltvann. På elv og innsjø går grunneiers rett så langt som hans eiendomsrett. Mot hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt. Jakter du på sjøen, trenger du ikke jaktkort så lenge du jakter fra båt eller fra skjær som flør over ved normalt høyvann (gjelder ikke kobbeveide). Du kan lese mer om den frie jakta på sjøen i Viltloven (Lovdata).

Andejegerne kan dessuten merke seg de nye reglene i viltloven, som ble endret etter langvarig arbeid fra NJFF: Disse innebærer at det er lov til å bruke motorbåt for å avlive skadeskutt fugl. 

Det er lov å bruke både hagle og rifle til jakt på ender, men husk blyforbudet på andejakt. For hardskutt vilt som ender og særlig gjess, kan det lønne seg å bruke noen av dyrere alternativene med større egenvekt på haglene.

Vær imidlertid varsom når du bruker rifle: En riflekule avfyrt mot vann kan rikosjettere i vannoverflata og skifte retning. Jegerne må derfor forsikre seg om sikker og god bakgrunn.

10 tips til andejakta

10 tips til andejakta

21. august starter jakta på Stokkand, Brunnakke og Krikkand. 10. september kan du også jakte Kvinand, Laksand, Siland og Toppand. Jakta varer til 23. desember. Her får du våre beste tips for å lykkes.

Få tipsene her

Oppskrifter med and