Bever

Gnagere

Beveren er skandinavias største gnager og den kan gi deg en skikkelig jaktutfordring. Ekornet er et flott pelsvilt, om du får mange nok. Gråverk var anerkjent som pels av beste kvalitet i gamle dager

Beverjakt i Skien

Bever

I de kommuner det er åpnet for adgang til beverjakt: 01. oktober - 30. april. 

Ekorn

Jakttid hele landet: 01. november - 15. mars. 

Bever: I jaktåret 2020/2021 ble 1570 bever skutt

Ekorn: 1240 ekorn ble skutt i 2020/2021.

Våren er den beste tiden for beverjakt på grunn av lysforholdene. Jakta foregår om morgenen og kvelden. Jakta utføres i hovedsak ved å postere slik at man har oversikt over beverens beiteplasser eller ferdselsveier. Det kan også drives smygjakt.

Beveren lever i familiegrupper. Gjennomsnittlig familiestørrelse er ca fire individer, variasjonene er store, fra enslige til ti dyr. Familien består om våren som regel av av foreldre pluss ett- og toåringer. Toåringer vandrer vanligvis ut på sommeren. ​

Luktesansen er svært god. Hørselen er også velutviklet mens synet er relativt dårlig. ​

På dagen ligger beveren i hytta. Om kvelden kommer den som regel ut i skumringen. 

Bever skytes vanligvis med rifle og det er krav til at ammunisjonen har anslagsenergi på minst 980 joule på 100 meter. ​​​

Slik lykkes du med beverjakt

Slik lykkes du med beverjakt

Våren er den beste tiden for beverjakt på grunn av lysforholdene. Jakta foregår om morgenen og kvelden og utføres i hovedsak ved å postere slik at man har oversikt over beverens beiteplasser eller ferdselsveier. Det kan også drives smygjakt.

Få tipsene her