Villsvin

Villsvin

Villsvinet er en ny art i Norge i moderne tid. Jakta kan by på nye utfordringer da dette er nattaktive dyr som opptrer i familiegrupper.​

Villsvin kan jaktes i hele landet med dette unntaket: 

Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året: 01. april - 31. mars. 

Totalt ble det registrert skutt 450 villsvin i jaktåret 2020/2021 i Norge. Dette er en økning på 140 dyr fra året før. Tre av fire dyr ble felt i Aremark og Halden i Viken. Halden og Aremark ligger lengst sør i fylket med grense til Sverige. 

I Sverige fikk man spredning av villsvin etter rømminger fra en farm på 70-tallet, og den etablerte seg raskt, over store deler av landet. Årlig felles det nå godt over 100.000 villsvin i Sverige. 

Villsvin oppfører seg annerledes enn hjortevilt når det blir påskutt. Et ettersøk vil kreve mye av både hund og jeger. NJFF har utarbeidet informasjonsmateriell om ettersøk og materiell for skolering og utdanning av ettersøksekvipasjer. Kurs kan avholdes av våre fylkeslag.

  • Vask klær, støvler og utstyr (inklusive bil om den er brukt under jaktutøvelsen) grundig før hjemreise.
  • Vask hund og alt hundeutstyr før hjemreise.
  • Unngå å ta med kjøtt eller ubehandlete trofeer hjem.
  • Vent minimum 48 timer før du oppsøker grisebesetninger eller foringsplasser/åteplasser for villsvin i Skandinavia. 

Unngå at det er du som innfører afrikansk svinepest! 

Informasjon om v​illsvin fra Mattilsynet - aktuelle artikler om villsvin.
Informasjon om villsvin fra Veterin​ærinstituttet​​ - aktuelle artikler om villsvin. Her finner du også hvordan helseovervåkingen av villsvin foregår og hvordan du som jeger kan bestille utstyr for prøvetaking​.

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

​Finner du dødt villsvin ute, så er det viktig at du følger retningslinjene fra Mattilsynet som du finner her.

Jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin felt under jakt i Norge, til Veterinærinstituttet, får nå en godtgjøring for innsendelse av prøver. Mattilsynet administrer ordningen og betaler ut godtgjørelsen til jegerne.​

Godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin er fra 24.10.2023:

  • Hanndyr 3000 kroner pr. dyr.
  • Hunndyr 5000 kroner pr. dyr.

Belønning for tips om selvdøde, syke eller skadde (for eksempel påkjørte) villsvin som fører til at vi får tatt prøver av disse, øker til 4000 kroner.

Som en prøveordning får grunneier 4000 kroner per felte villsvin på sin eiendom.

Innsenderne får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.​

For å holde bestanden nede og hindre smitte er det utarbeidet en handlingsplan av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Denne planen tydeliggjør at arten er uønsket i Norge, og at det er et mål å ha færrest mulig villsvin på minst mulig areal.

Tips til villsvinjegere

Nå er det

Tips til villsvinjegere

Villsvinet er en jaktbar viltart som har inntatt deler av Østlandet.

Få tips til villsvinjakta

Oppskrifter med villsvin