Nå er det

Tips til villsvinjegere

Villsvinet er en jaktbar viltart som har inntatt deler av Østlandet.

Publisert: 07. juni 2021 kl. 11.59

Sist oppdatert: 08. februar 2023 kl. 11.56

Villsvinet​ er en art på fremmedartslista ​i Norge, og er for mange jegere en ny viltart. Det kreves kunnskap for å forvalte bestanden på en fornuftig måte. Også jakta kan by på nye utfordringer da dette er nattaktive dyr som opptrer i familiegrupper.​

NJFF har utarbeidet tips til villsvinjegere

​​Som ved all annen jakt: Skyt kun i situasjoner du mestrer å avgi gode skudd i. 

1. Bli kjent med villsvinets anatomi. Treffområdet er annerledes enn på hjortevilt.

Treffpunkt villsvin vs hjortevilt.png
Krysset viser et naturlig siktepunkt på hjortevilt, noe som blir feil på villsvin. Det er lavere treffpunkt på villsvin kontra hjortedyr.

2: Unngå å skyte voksne hunndyr (sugger).

  • Voksne hunndyr holder flokken samlet og bidrar til forutsigbar atferd i gruppen. Rett uttaket mot unge dyr. Da unngår du å ødelegge flokkstrukturen.
  • At "sjefssugga" får leve, kan hindre at de yngre hunndyrene formerer seg tidlig og/ eller hyppig. På den måten kan man til en viss grad holde bestanden nede.
  • Villsvin kan føde unger til alle årstider.
  • Hunndyr kan komme på post uten at ungene er synlig i nærheten. Synlige spener er et tegn på at hun kan ha unger. Det er forbudt å skyte hunndyr som har unger.
Kjenntegn villsvin 3.png

3: Tren på de skytesituasjoner du må forvente å få under de forholdene du skal drive villsvinjakt.
Eksempelvis:

  • Åtejakt: 30-80 meter sittende med støtte på stillegående villsvin, ofte fra tårn.
  • Posterings- eller smygjakt: 30-80 meter stående med støtte på stillestående villsvin.
  • Jakt med hund eller drivjakt: 30-50 meter stående på bevegelig vilsvin, ofte med trang skyteglenne.
Villsvin på åte Sør-Sverige Foto Bjørn Bojsen.jpg

4: Som ved all annen jakt har du ettersøksplikt også på villsvin, men det er ikke pålagt å ha godkjent ettersøksavtale. Vis stor varsomhet under ettersøk. Et påskutt villsvin kan være farlig og gå til angrep.

5: Under jakt med løs hund er det ikke uvanlig at hunden befinner seg nært eller inne i gruppen av villsvin. Få oversikt over situasjonen før det løsnes skudd. Det er ikke tillatt med løs, på drevet halsende hund på jakt etter villsvin.

6: Det er tillatt å bruke kunstig lys ved jakt på villsvin i åpent terreng eller ved åteplass. Det er også tillatt å bruke kunstig lys ved avliving når villsvinet er fanget levende i felle.