Norsk grå elghund

Konkurranser og bruksprøver

De ulike jakthundrasene har utviklet sitt særpreg gjennom svært mange år med selektiv utvelgelse. I dag finnes det jakthundtyper som er tilpasset stort sett alle de ulike jaktformene og de fleste viltarter.

Bruksprøver er utviklet til konkurransegrener og det foregår i dag en omfattende konkurranseaktivitet med jakthunder av de aller fleste typer.

Bruksprøver​​​

Norsk Kennel Klub ​har utarbeidet egne bruksprøver for å teste hundenes jaktlige egenskaper. De ulike jakthundgruppene har særskilte bruksprøver som er tilpasset den jaktform de normalt anvendes til. ​

Formålet med disse prøvene er å avdekke individenes jaktlige kvaliteter slik at dette kan vektlegges i avlen. Både rasehundklubb, oppdretter og eier av jakthunder bør ha felles interesse i at størst mulig andel av jakthundene får dokumentert sine jaktlige anlegg gjennom at de blir trenet og framvist på bruksprøver.

Bruksprøvene har utviklet seg til en egen konkurranseform. I dag arrangeres det både nasjonale mesterskap og internasjonale konkurranser for de fleste jakthundtyper.​

Sjekk hva din lokale forening tilbyr​​

Lokale jeger- og fiskerforeninger og hundeklubber kan tilby kurs og et miljø å skolere jakthunder og jakthundeiere i, slik at hundene får riktig opplæring og dressur slik at de både kan utvikles til gode jakthunder og pokaljegere på bruksprøver.
 

Arrangere jaktprøver og utstillinger i NKK

Alle foreninger i NJFF har mulighet til å arrangere jaktprøver og utstillinger i NKK, gjennom vår samarbeidsavtale.

NKK oppfordrer til økt aktivitet i medlemsklubbene, og ønsker alle nye og gamle prøvearrangører hjertelig velkommen til å søke om jaktprøver for året 2022. Minner om at klubben må vurderer behov for antall prøver i deres regi, slik at vi unngår unødvendig avlysninger jmf. NKKs fellesbestemmelser om avlysning av prøve.

For utstillinger er søknadsfristen 3 måneder før utstillingen, men helst i så god tid i forveien som mulig

For jaktprøver er søknadsfristen 3 uker før jaktprøven, men helst i så god til i forveien som mulig

Logg inn på klubbadministrasjon​​ i NKK med klubbens ID-nr og passord.

  1. Gå inn på søknad om prøve
  2. Trykk neste
  3. Trykk neste
  4. Fyll inn i skjemaet som kommer opp
  5. Trykke neste
  6. Sjekk at alle opplysninger er korrekte
  7. Trykk send

HUSK at det kun er relevant informasjon vedrørende prøven som skal inn på terminlisten. 

Har dere spørsmål eller ikke er registrert med klubb ID i NKK, ta kontakt med Eva Pedersen i NKK på eva.pedersen(a)nkk.no