Norsk grå elghund

Konkurranser og bruksprøver

De ulike jakthundrasene har utviklet sitt særpreg gjennom svært mange år med selektiv utvelgelse. I dag finnes det jakthundtyper som er tilpasset stort sett alle de ulike jaktformene og de fleste viltarter.

Bruksprøver er utviklet til konkurransegrener og det foregår i dag en omfattende konkurranseaktivitet med jakthunder av de aller fleste typer.

Bruksprøver​​​

Norsk Kennel Klub ​har utarbeidet egne bruksprøver for å teste hundenes jaktlige egenskaper. De ulike jakthundgruppene har særskilte bruksprøver som er tilpasset den jaktform de normalt anvendes til. ​

Formålet med disse prøvene er å avdekke individenes jaktlige kvaliteter slik at dette kan vektlegges i avlen. Både rasehundklubb, oppdretter og eier av jakthunder bør ha felles interesse i at størst mulig andel av jakthundene får dokumentert sine jaktlige anlegg gjennom at de blir trenet og framvist på bruksprøver.

Bruksprøvene har utviklet seg til en egen konkurranseform. I dag arrangeres det både nasjonale mesterskap og internasjonale konkurranser for de fleste jakthundtyper.​

Sjekk hva din lokale forening tilbyr​​

Lokale jeger- og fiskerforeninger og hundeklubber kan tilby kurs og et miljø å skolere jakthunder og jakthundeiere i, slik at hundene får riktig opplæring og dressur slik at de både kan utvikles til gode jakthunder og pokaljegere på bruksprøver.
 

Arrangere jaktprøver og utstillinger i NKK

Alle foreninger i NJFF har mulighet til å arrangere jaktprøver og utstillinger i NKK, gjennom vår samarbeidsavtale.

NKK oppfordrer til økt aktivitet i medlemsklubbene, og ønsker alle nye og gamle prøvearrangører hjertelig velkommen til å søke om jaktprøver. Minner om at klubben må vurderer behov for antall prøver i deres regi, slik at vi unngår unødvendig avlysninger jmf. NKKs fellesbestemmelser om avlysning av prøve.

Har dere spørsmål eller ikke er registrert med klubb ID i NKK, ta kontakt med Eva Pedersen i NKK.