Jakthund

Opplæring av jakthunder er viktig. Norges Jeger- og Fiskerforbund utdanner gode instruktører og har en rekke kurs du kan melde deg på. Gode jakthunder beriker jaktopplevelsen.

Elverumsutstillingen 2024

Her finner du informasjon om Elverumsutstillingen 2024.

Les mer her External-link icon

Valpetips

Har du fått deg valp eller tenker på å anskaffe deg en? Her er nyttige tips til alle nye hundeeiere.

VALPETIPS

Hundevalp-NJ-04364.JPG

Ettersøk

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Ettersøk External-link icon

Les mer om:

Hvilken jakthund passer til jakta?

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Stående fuglehund
På rype- og skogsfugljakt er det denne jakthunden som brukes mest. Det foregår på den måten at hunden kjenner lukten av fugl og tar stand. Det vil si at hunden fryser midt i bevegelsen. Jegeren går da opp på siden av hunden og gir den beskjed om å reise fuglen. Når fuglen letter, får jegeren mulighet til å felle fuglen. 

Skjellende fuglehund
Hunden støkker skogsfuglen opp i trær og loser deretter under fuglen slik at jegeren kan snike seg på skuddhold mens hunden distraherer fuglen. Enkelte raser av spisshunder er spesialavlet for denne jaktformen. 

Støtende hund
Dette er en jakthund som støter opp fuglen slik at jegeren kan felle fuglen i oppflukten. Et krav til denne type hund er at utslagene er korte og sløyfene tette og innenfor haglehold. Søket skal foregå i nær kontakt med jeger.

Apporterende hund
Disse hundene benyttes ikke direkte i forbindelse med jakten, men til å hente inn felt vilt. I de tilfeller fuglen er skadeskutt, er en god apportør fantastisk god å ha.

Løs på drevet halsende hund.
Hunden får viltet til å løpe foran seg mens den loser. Denne jaktformen benyttes ved jakt på hare, rødrev og gaupe, og kortbeinte hunder til rådyr og hjort. Det er kun bruken av løs på drevet halsende hund, som er regulert gjennom lovverket, i paragraf ​23 i viltloven.

Hijakt
Det finnes to typer hunder som benyttes under hijakt på rev eller grevling. Den ene skal oppholde viltet i hiet til jegeren ankommer. Den andre typen skal presse viltet ut av et av hiets åpninger mens jegeren står utenfor og venter.

Støtende hunder
Disse kan benyttes under jakt på de fleste viltarter. Hundene arbeider sammen med fører og har så kort søksbredde at det vilt som skremmes opp kan felles. Denne jaktformen er mest egnet i viltrike marker etter småvilt som trykker for hund. Jaktformen har liten utbredelse i Norge. Langt mer utbredt er det å benytte støtende hunder til jakt på rådyr og annet hjortevilt i kombinasjon med forpostering rundt definerte terrengavsnitt.

Løs på drevet halsende hund
På rådyr og hjort kan denne jakthunden benyttes, men det foreligger et krav om at boghøyden på hunden ikke kan være over 41 cm. Dette er regulert i utøvelsesforskriften § 22.

Løshundjakt
Ved jakt på elg benyttes hunden på forskjellige måter. En løshund slippes, søker ut og oppsøker elgen. Ved kontakt med elgen gir hunden los. Jegeren kan så stille innpå losen og skyte elgen, gitt at dyret står på jegerens kvote. Dette kalles ofte for løshundjakt eller jakt med stillende hund.

Ledhund
En annen jaktform ved bruk av hund til elgjakt er å benytte hunden som ledhund. Det vil si at jegeren går mot vinden med hunden i band. Når hunden får vitring av elg markeres dette og hunden leder jegeren innpå elgen slik at jegeren kan få skuddsjanse. 

En annen vanlig metode er også at jeger og hund krysser i terrenget og forsøker å jage elgen mot en postrekke. Når de kommer på spor etter elg benyttes hunden til å spore etter slik at elgen blir "jagd" eller drevet mot postene.

Ved jakt på villrein benytter noen hunden i kupert terreng. Dette for at hunden skal få vitring av villreinen og lede jegeren inn på viltet.

Kortdrivende hunder (støtende hunder)
Disse hundene brukes mer og mer på hjorteviltjakt og er spesielt egnet i små og viltrike terreng. Hensikten er å sette fart på viltet som befinner seg i området slik at dyrene beveger seg ut mot postskytterne. Maksimal drevtid er 5 minutter. 5 minutter er å anse som maks drevtid uansett om hunden loser eller ikke. Uttak er å anse som starten på et drev, og regnes som avsluttet når hunden slipper viltet/sporet og returnerer til fører. Disse jakthundene finner du typisk i gr 7/ gr 8.​ Dette er plukket ut av Miljødirektoratets definisjon av kortdrivende hunder.

Bli medlem av NJFF

Som medlem av NJFF får du tilgang til en rekke fordeler.

Sportsman's Pride hundefôr
Medlemsrabatt på hundefôr av høy kvalitet. Fôret selges hos foreninger over hele landet.
Eika Forsikring
Som medlem i NJFF får du inntil 25% rabatt på utvalgte forsikringsprodukter hos vår samarbeidspartner Eika Forsikring.
Bli medlem!