Hagl

Haglmaterialer

Det er viktig for jegeren at haglpatronen holder god kvalitet, slik at en får en rask og human avliving av viltet.

Etter gjeninnføring av blyforbudet har vi laget en oversikt over alternativer til blyhagl. Nedenfor kan du lese om hagl uten innslag av bly. Vi anbefaler at du forhører deg med produsent og/ eller selger om anbefalt haglstørrelse i forhold til hva du skal jakte på når du går over til et nytt haglmateriale. og anbefalt materiale i forhold til ditt jaktvåpen

Stål
Stålhagl er faktisk laget av jern. Kan brukes i alle moderne våpen som er trykktestet for stål, og som ikke har trangere choke enn ½. Det er utviklet utskiftbare choker for stålhagl opp til ekstra full trangboring. God drepeevne dersom man går opp i haglstørrelse i forhold til bly. Gir noe trangere skuddbilde og økt fare for rikosjetter. Danskene har i mange år benyttet stålhagl til jakt på ender og gjess. Deres erfaring er at dette fungerer bra, selv på såpass hardskutte fugler, dersom man er påpasselig med å ikke skyte på for lange hold.

Vismut (Bismuth)
Kan brukes i alle våpen som tåler blyhagl, uansett trangboringsgrad. Består normalt av en legering av vismut og tinn. Vismuthagl har god drepeevne på mindre vilt og gir ikke flere rikosjetter enn blyhagl. De er myke, og deformeres på samme måte som blyhagl ved treff i bein. Dersom du velger en haglstørrelse større enn ved blyhagl, så blir det tilnærmet det samme. 

Tungsten-Matrix
Kan brukes i alle våpen som tåler blyhagl, uansett trangboringsgrad.  Består av wolframpulver blandet med et plastmateriale. Tungsten-Matrix har god drepeevne og gir ikke flere rikosjetter enn blyhagl. Kan gi noe ujevne skuddbilder, uten at dette har noen praktisk betydning.

Tungsten/ Wolfram
Det best kjente har vært Hevi-Shot. Hevi-Shot kan brukes i alle moderne våpen som er trykktestet for stål, og som ikke har trangere choke enn ½. Består av en legering av wolfram, nikkel og jern. Det er hardere enn stål. Tungsten/Wolfram er tyngre enn bly, og er derfor særlig godt egnet til jakt på større dyr som rev og rådyr.

Med Hevi-Shot som standard er det kommet flere produsenter som leverer patroner med wolframhagl. God drepeevne. Harde wolframlegeringer har økt risiko for rikosjetter.

Nye alternativer
Produsentene utvikler stadig nye varianter blyfrie hagl, og sist ut er BioAmmo Blue, som består av aluminium, vismut, sink og tinn. På lik linje med blyhagl kan patronen brukes i alle typer hagler. Materialet er noe lettere enn bly, og kan sammenlignes med «vanlige» vismuthagl når det gjelder egenskaper.

Les Jakt & Fiske sin test av Blue High Perfomance fra BioAmmo her.

Les Jakt & Fiske sin test av Baschieri & Pellagri Valle Steel 32 Extra Velocity her.

Det er i tillegg gjennomført mange ulike tester på ulike produsenters hagleammunisjon. Let opp disse på produsentenes nettsider eller søk på internett.