Hagl

Haglmaterialer

Under praktisk jakt skal det tas liv. Da er det viktig for jegeren at haglpatronen holder god kvalitet, slik at en får en rask og human avliving av viltet.

De ulike haglmaterialene har ulike egenskaper, og det er viktig at jegeren finner den patronen som passer best til sitt bruk.

​​​​Stålhagl​​

Stål er det rimeligste haglmaterialet, og stålhaglpatroner er den mest utbredte patrontypen pr. i dag. Stål egner seg til de fleste jaktformer hvor det ikke er problemer med rikosjetter. Stålhaglpatroner kan brukes i alle moderne haglvåpen, og som tommelfingerregel velges haglstørrelse to nummer større enn det man brukte tidligere i blyhaglpatroner.

For de som har eldre hagler som ikke egner seg for bruk av stålhagl, er vismut et godt valg. Vismut har tilnærmet like egenskaper som bly, både når det gjelder egenvekt og evne til deformasjon.

​​Tungsten-Matrix​​

Tungsten-Matrix er et materiale bestående av wolframpulver og plast. Egenskapene for dette haglmaterialet er også tilnærmet likt bly, og det kan brukes i alle hagler.

​​Tungsten

Tungsten blir av produsentene brukt som betegnelse på en rekke ulike wolframlegeringer (tungsten = wolfram) – i hovedsak dreier det seg om legeringer bestående av wolfram og jern. Det best kjente av disse materialene har til nå vært Hevi-shot (wolfram, nikkel, jern), som er tyngre enn bly (12g/cm3), og hardere enn stål. 

Med Hevi-shot som standard har flere produsenter kommet med sine egne wolframlegeringer, slik at utvalget nå er større enn noen gang tidligere. De nye haglmaterialene har navn som; "Heavyweight", "High Density" (Federal), "Heavy Density" (Remington), Nitedal Tungsten / Gyttorp Silver m.fl.  

Egenvekten på materialene er tyngre enn bly, og de er hardere enn stål. Den høye egenvekten gjør at en med fordel kan gå ned én haglstørrelse (sammenlignet med det en tidligere brukte i blypatroner), og derved få flere hagl i patronen. 

Skuddbildene er som oftest trangere enn med de fleste andre typer haglpatroner, og det anbefales ikke trangere choke enn ½. Denne patrontypen anbefales bare brukt i moderne våpen, trykktestet for bruk av stålhagl (har du et våpen som ikke er trykktestet, kan du få en børsemaker til å gjøre dette). Rikosjettfare på lik linje med stålhagl.

​​​Flere kommer til 

I den senere tid har det kommet mange flere haglmaterialer på markedet, og de fleste er laget av en legering bestående av materialer nevnt over, samt tinn og sink. De ulike produsentene setter gjerne et eget navn på "sin legering", og det er stor variasjon på de ulike materialene når det gjelder egenvekt og hardhet / evne til deformasjon. 

Les derfor de nyeste testene for mer informasjon om de ulike haglmaterialenes egenskaper. Da vil du også få noen tips om hva du skal se etter når du velger patroner. For eksempel er det viktig med høy utgangshastighet, spesielt hvis du bruker et haglmateriale med lav egenvekt.