Hagleskyting på skytebanen

NJFFs haglemerke

Målet med NJFFs haglemerke er å øke norske småviltjegeres treffsikkerhet med hagla. Haglemerket er et aktivitetsmerke som skal være med å stimulere til økt skytetrening, økt trening i avstandsbedømning, samt testskyting av patroner.

Grunnlaget for innføringen av haglemerket er et gjennomgående ønske i organisasjonen, om å bidra til å forbedre skyteferdighetene hos norske småviltjegere. I tillegg peker jegerprøveundersøkelsen på at sviktende tro på egne skyteferdigheter er en av hovedårsakene til at en del nye jegere ikke kommer seg ut på jakt eller på skytebanen. 

Flere foreninger har de siste årene gjennomført jegerprøvekurs med en utvidet skytedel, eller skytekurs direkte etter avlagt jegerprøve, hvor "pensum" har vært mer eller mindre identisk med momentene som inngår i haglemerket.

Gjennomføring​​

Merket kan gjennomføres i forbindelse med all skyting i regi av NJFF. Det kan legges inn som en del av et skytekurs eller gjennomføres på ordinære treninger. Konkurranseskyting vil selvsagt også bli godkjent. Spesielt aktuelt vil nok merket være for unge jegere og de som nylig har tatt jegerprøven, men også de mer erfarne bør selvsagt gjennomføre de samme momentene.
Med mange nye typer haglpatroner på markedet, vil også de erfarne jegerne ha god nytte av å testskyte ulike patroner i sitt våpen. En kan heller aldri bli så erfaren at en ikke lenger har nytte av treningsskyting eller avstandsbedømming. Skyting er ferskvare!

Slik kommer du i gang 

Det er laget en folder med info om haglemerket, og de ulike momentene som inngår. Lokalforeningene kan bestille ønsket antall foldere og merker ved å sende en e-post til NJFF-butikken. Merkene selges foreningene til selvkost.