Revisjon av regelverket for jaktskyting

Regelverket for jaktskyting revideres hvert 5.år, og neste regelperiode skal gjelde for perioden 01.01-2025 – 31.12-2029. I forbindelse med oppstart av regelrevisjonen inviteres lokallag og regionlag til å komme med innspill.

Publisert: 20. november 2023 kl. 11.55

Sist oppdatert: 20. november 2023 kl. 11.56

Lokallagene sender sine innspill til sitt regionlag, som samordner innspillene og sender de videre til NJFF sentralt. Forbundsstyrets rådgivende jaktskytterutvalg er aktivt med i regelrevisjonen. Regelverket vedtas av NJFFs forbundsstyre.
 

Erfaringene fra den siste regelperioden tilsier at regelverket i all hovedsak fungerer bra. Samtidig er det også områder hvor regelverket kan bli bedre, mer presist, eller det er generelt behov for tidsmessig oppdatering. NJFFs jaktskytterutvalg er opptatt av å beholde/videreutvikle det som fungerer godt, og at regelverket skal være både enkelt, funksjonelt og presist, slik at det er lettest mulig å forholde seg til både for deltagere og arrangører.

Regelverket for jaktskyting 2020-2024 er tilgjengelig her.

Regelverket for Nordisk jaktskyting ikke vil bli revidert i denne omgangen, da det fellesnordiske regelverket revideres i en nordisk prosess hvert 4.år. Endringer i det nordiske regelverket, vil bli tilpasset den norske versjonen.
Dersom den generelle delen i regelverket for jaktskyting skulle bli endret, vil dette bli implementert i den norske versjonen av regelverket for Nordisk jaktskyting (fra 2025).

Tidsplan for revisjon av regelverket:
Innspill fra lokallag til regionlag: 31.des. 2023
Innspill fra regionlag – NJFF sentralt: 31.jan 2024
Høringsutkast sendes regionlag: 1.juni 2024
Høringsfrist: 15.aug 2024
Nytt regelverk vedtas av Forbundsstyret: 17.okt. 2024