Jegertrap i Sannidal 2018

Skytegrener

Jaktskyting har utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer. Øvelser og konkurranser skal ligne på situasjoner som jegeren står ovenfor i jaktsammenheng.

Syv skytegrener

Konkurransevirksomheten bidrar således til mer human jakt, god og sikker våpenbehandling, samt at dette er en god anledning for rekruttering og opplæring av ungdom. Regler for jaktskyting kan lastes ned her

Jaktfeltskyting​​​

​Skyting med rifle mot stillestående viltmål på ulike avstander, oftest fordelt med fem skudd på seks ulike poster. Skytingen foregår ofte ute i terrenget, og skytestillingene som benyttes er liggende, sittende og stående.

NM-Jaktfelt-Loten-JFF-2019-NJ-06898-Foto_Torgeir__W._Skancke.JPG

Elgskyt​​ing​

​​Skyting med rifle mot stillestående og bevegelig elgfigur på 100m avstand. Det skytes fem skudd sittende og fem skudd stående mot stillestående figur, samt ti skudd mot løpende elg.

Løpende elg Foto Vidar Nilsen.JPG

Je​​gertrap ​​

Skyting med hagle mot leirduer på trapbane. Banen har fem standplasser, og det skytes på fragående leirduer. Det skytes oftest 25, 50 eller 100 skudd.

NM-Jegertrap-Oppdal-2017-NJ-06856-Foto_Torgeir__W._Skancke.JPG

Leird​​​uesti​​

​Skyting med hagle mot leirduer på en leirduesti i terrenget, evt. på en sportingbane (leirduebane med kastemaskiner som gir varierte skytevinkler). Leirduestien består av enkle og doble duer, og det skytes oftest 50 skudd.

NM-leirduesti-Foto-Jo-Straube-NJ-08926-Foto_Jo_Straube.JPG

Figur​​jakt ​​​

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Oftest ti ulike poster.

NM-Figurjakt-Ringebu-og-Favang-JFF-2019-NJ-06955-Foto_Torgeir__W._Skancke.JPG

Ja​ktsti  ​

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Skytingen er kombinert med et antall poster med teorispørsmål fra jegerprøvepensum. (Det arrangeres for tiden ikke norgesmesterskap i denne grenen).​​​

Nordisk Jaktsky​​ting​​​

Skyting med hagle og rifle fordelt på to haglegrener og to riflegrener. De to haglegrenene er leirduesti og jegertrap. I begge øvelsene skytes det mot 25 leirduer. De to riflegrenene er skyting på rådyrfigur (stillestående) og på løpende elg. I begge grenene skytes det 10 skudd, og avstanden er 100m.

Lyst til å være med?

Det arrangeres jaktskyting over hele landet. Her har du oversikten.