Jegertrap i Sannidal 2018

Søknad om skytestevner

Her finner du informasjon om stevnerapportering, påmelding og søknadsfrist for skytestevner.

Publisert: 17. august 2022 kl. 08.34

Sist oppdatert: 30. august 2023 kl. 06.07

Fristen for søknad om skytestevner for sesongen 2024 nærmer seg, og det kan være greit å begynne planleggingen av neste års stevner allerede nå. For at terminlista skal bli ferdig i rett tid, er det viktig at alle arrangører overholder søknadsfristen som er 20.september. Søknaden sendes regionsekretæren i de respektive regioner. Regionsekretærene setter opp terminlista for egen region, og tildeler RM i de ulike grenene. Regionsekretærene i de ulike landsdelene fordeler også LM. Tidspunkter for LM vil bli fastsatt av fylkene i de enkelte landsdelene før terminlistefristen (senest midten av september, slik at stevnekollisjoner i størst mulig grad unngås.)

Det er ønskelig at flest mulig foreninger melder inn sine søknader via e-post til sitt regionlag.

Figurjakt: Må gjennomføres med blyfrie, «rikosjettfrie» hagl. Bioammo Blue er godkjent. Arrangør kan pålegge bruk av arrangørens ammunisjon. 

Prøveordning fra 2023 – terminfesting av stevner uten krav til premiering
NJFFs jaktskytterutvalg ønsker å motivere til at flest mulig stevner terminfestes i den sentrale terminlista. Tilbakemeldinger fra enkelte arrangører er at det er spesielt utfordrende å avholde små stevner med få deltagere (med en eller to skyttere i hver klasse blir det høy premieandel), og at det relativt sett blir mye administrasjon og dårlig stevneøkonomi på slike stevner. Fra skyttere har det kommet tilbakemeldinger på at det er ønskelig med rimeligere stevner, da ammunisjonskostnad, høy pris på leirduer etc. er i ferd med å begrense aktivitetsnivået for noen. Formålet med å prøve ut terminfesting av stevner uten premiekrav er ikke ment å erstatte ordinære premierte stevner, men et supplement for å øke aktiviteten med flere stevner. Ordningen vil bli evaluert ifb. med regelrevisjon i 2024.

Formål:
- Gi mulighet for å arrangere rimelige stevner for deltagerne, med mindre administrasjon for arrangør.
- Senke terskelen for å terminfeste stevner hvor det normalt er lav deltagelse.
- Mulighet for registrering av treningsskudd fra gjennomførte riflestevner.

Forutsetninger:
- Prisen skal være betydelig (30-40%) lavere enn tilsvarende stevner med ordinær premiering. Det skal fremgå av merknad i terminlista at stevnet er upremiert/ikke følger ordinært regelverk for premier.
- Klasse D1 skal uansett premieres.
- RM og LM skal uansett arrangeres med ordinær premiering

Husk også at alle stevneresultater fra terminførte stevner må rapporteres til stevne@jaktskyting.no (+ kopi til regionlaget), slik at neste års klasseføring blir så korrekt som mulig. Rapportering av resultater fra stevner kan gjøres på ulike måter, enten ved å sende inn fil generert av TreffData, leirdue.net, eller ved å fylle ut fastsatt Excel-ark, tilgjengelig på: www.jaktskyting.no  . (se punktet ”stevnerapport” i menyen)


Stevner som har blitt avlyst skal innrapporteres til jaktskyting.no som «avlyst». (send e-post til stevne@jaktskyting.no med stevne-ID og beskjed om at stevnet er avlyst)

NJFF har utviklet en egen påmeldingstjeneste for jaktskyting, www.njffstevner.no
Tjenesten er gratis å bruke, både for arrangører og deltagere. For å bruke tjenesten som arrangør kreves en klubbadministratorkonto. For å få tilgang til en slik konto, ta kontakt med bb@osterhusdata.no . Påmeldingstjenesten er spesielt beregnet på bruk sammen med resultatprogrammet «Treffdata» www.treffdata.no .

Søknadsfrist for NM-arrangement i 2026 er 31.desember 2023. Bakgrunnen for den lange fristen er at NJFF mener det erfaringsmessig er viktig at de lokale arrangørene har god tid på seg til å planlegge de store NM-stevnene. Søknad sendes til NJFF sentralt. Vi mangler fremdeles arrangører til flere NM- arrangementer, deriblant jegertrap og leirduesti 2024. Søknad om ledige NM-arrangementer 2024 og 2025 vil bli behandlet fortløpende.