Jegertrap i Sannidal 2018

Søknad om skytestevner

Her finner du informasjon om stevnerapportering, påmelding og søknadsfrist for skytestevner.

Publisert: 17. august 2022 kl. 08.34

Sist oppdatert: 13. september 2022 kl. 13.35

Fristen for søknad om skytestevner for sesongen 2023 nærmer seg, og det kan være greit å begynne planleggingen av neste års stevner allerede nå.

For at terminlisten skal bli ferdig i rett tid, er det viktig at alle arrangører overholder søknadsfristen som er 20. september.

Søknaden sendes regionsekretæren i de respektive regioner. Regionsekretærene setter opp terminlista for egen region, og tildeler RM i de ulike grenene. Regionsekretærene i de ulike landsdelene fordeler også LM. Tidspunkter for LM vil bli fastsatt av fylkene i de enkelte landsdelene før terminlistefristen (senest midten av september, slik at stevnekollisjoner i størst mulig grad unngås.)

Det er ønskelig at flest mulig foreninger melder inn sine søknader via e-post til sitt regionlag. https://www.njff.no/jaktskyting/terminlister-for-skytekonkurranser 

Figurjakt 
Forbundet jobber fremdeles med å få en avklaring fra Miljødirektoratet på ny blyhagldispensasjon til stevner i figurjakt. (Status pr. aug. 2022 er en pågående klagesak på avslått søknad, og det kan ta tid før endelig avklaring) Det kan ikke gjennomføres figurjaktstevner med blyhagl før en evt. dispensasjon foreligger.

Prøveordning – terminfesting av stevner uten krav til premiering
NJFFs jaktskytterutvalg ønsker å motivere til at flest mulig stevner terminfestes i den sentrale terminlista. Tilbakemeldinger fra enkelte arrangører er at det er spesielt utfordrende å avholde små stevner med få deltagere (med en eller to skyttere i hver klasse blir det høy premieandel), og at det relativt sett blir mye administrasjon og dårlig stevneøkonomi på slike stevner. Fra skyttere har det kommet tilbakemeldinger på at det er ønskelig med rimeligere stevner, da ammunisjonskostnad, høy pris på leirduer etc. er i ferd med å begrense aktivitetsnivået for noen. Formålet med å prøve ut terminfesting av stevner uten premiekrav er ikke ment å erstatte ordinære premierte stevner, men et supplement for å øke aktiviteten med flere stevner.

Formål:
- Gi mulighet for å arrangere rimelige stevner for deltagerne, med mindre administrasjon for arrangør.
- Senke terskelen for å terminfeste stevner hvor det normalt er lav deltagelse.
- Mulighet for registrering av treningsskudd fra gjennomførte riflestevner.

Forutsetninger:
- Prisen skal være betydelig (30-40%) lavere enn tilsvarende stevner med ordinær premiering. Det skal fremgå av merknad i terminlista at stevnet er upremiert/ikke følger ordinært regelverk for premier.
- Klasse D1 skal uansett premieres.
- FM og LM skal uansett arrangeres med ordinær premiering

Husk også at alle stevneresultater fra terminførte stevner må rapporteres til fylkeslaget (evt. til [email protected] + kopi til regionlaget om dere er enige om å sende direkte), slik at neste års klasseføring blir så korrekt som mulig.

Rapportering av resultater fra stevner kan gjøres på ulike måter, enten ved å sende inn fil generert av TreffData, leirdue.net, eller ved å fylle ut fastsatt Excel-ark, tilgjengelig på: www.jaktskyting.no  . (se punktet ”stevnerapport” i menyen)
 

Stevner som har blitt avlyst skal innrapporteres til jaktskyting.no som «avlyst». (send e-post til [email protected] med stevne-ID og beskjed om at stevnet er avlyst)

NJFF har utviklet en egen påmeldingstjeneste for jaktskyting, www.njffstevner.no

Tjenesten er gratis å bruke, både for arrangører og deltagere. For å bruke tjenesten som arrangør kreves en klubbadministratorkonto. For å få tilgang til en slik konto, ta kontakt med [email protected] .

Påmeldingstjenesten er spesielt beregnet på bruk sammen med resultatprogrammet «Treffdata» www.treffdata.no .

Søknadsfrist for NM-arrangement i 2025 er 31.desember 2022.

Bakgrunnen for den lange fristen er at NJFF mener det erfaringsmessig er viktig at de lokale arrangørene har god tid på seg til å planlegge de store NM-stevnene. Søknad sendes til NJFF sentralt.

Vi mangler fremdeles arrangører til flere NM- arrangementer: Nordisk jaktskyting 2023, samt nordisk jaktskyting, jaktfelt, jegertrap, leirduesti 2024. Søknad om NM-arrangementer i 2023/2024 vil bli behandlet fortløpende.