Anita Skedsmo på elgjakt

Slik kommer du i gang som jeger

Det er mange som synes det er vanskelig å komme seg ut på praktisk jakt. Det finnes noen typiske hindre, og vi viser deg hvordan du skal komme deg over disse.​

Publisert: 14. mai 2021 kl. 11.38

Sist oppdatert: 10. oktober 2023 kl. 10.58

Få praktisk erfaring

Bli med på en av NJFFs introjakter. Hver høst avholdes mange hundre arrangementer over hele landet, og du vil garantert finne noe som frister. Arrangementene foregår ofte i gode terreng, og med erfarne instruktører.​

Bli en del av et jegermiljø

Bli medlem av en lokalforening i NJFF. Der treffer du likesinnede med samme interesse som deg selv. Vær aktiv, delta på kurs og arrangementer. Du kommer garantert til å treffe mange hyggelige folk.

Finn jaktterreng

Norges Jeger- og Fiskerforbund er medeier i Norges største nettsted for kjøp og salg av jakt: www.inatur.no. Her ligger det en mengde tilbud på både småvilt og storvilt, både på statsgrunn, fjellstyrer og hos private grunneiere. Flere lokalforeninger disponerer også jaktterreng. Sjekk ut hva din forening kan tilby.

Andre eksempler på steder hvor du kan finne jaktterreng:

www.fefo.no
http://www.verdalsbruket.no/
https://namdalbruk.no/
http://www.ulvig-kiar.no/
http://www.plahte.no/
http://www.collett.no/
http://lovenskiold.no/jakt-og-fiske/
http://www.thomasangell.no/skogforvaltningen/jakt
http://mev.no/utmark/jakt/
http://www.kiar-mykleby.no
http://www.stangeskovene.no/skog-og-eiendom/jakt

Det er mye spennende jakt som ikke annonseres, da dette er jakt som jegerne ofte ikke betaler for. Ringduejakt, gåsejakt, kråkejakt og revejakt er noen eksempler. Her handler det i stor grad om å kontakte grunneier direkte og høre om du kan få lov til å jakte. 

Sjøfugljakt er kalt "den frie jakt på hav og fjord", og betyr at det kan jaktes uten avtale med grunneier på sjøen, samt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann.​

Skaff deg et våpen

Skal du kjøpe deg våpen, må du først finne ut hvilket våpen du ønsker. Få hjelp til å finne ei børse som passer deg. Forhandleren hjelper deg med dette. Alternativt kan du finne deg et bruktvåpen.

Deretter må du fylle inn en våpensøknad som hentes på et politikontor, og sende inn til politiet der du er folkeregistrert. Du må blant annet dokumentere at du har betalt jegeravgiften og gjerne medlemskap i en av NJFFs lokalforeninger. Når søknaden er innvilget, drar du tilbake til våpenforhandleren med søknadspapirene og kjøper våpenet. Kopi av våpensøknaden fungerer som våpenkort, i påvente av at du får kortet tilsendt i posten fra Politiet.

Aldersgrense er 18 år for rifle og hagle. Du kan i spesielle tilfeller søke om dispensasjon fra 16 år.

Husk også å ha våpenskap hjemme til våpenet ditt. Du kan altså ikke la våpenet ditt stå i våpenskapet på en annen adresse.

Låne våpen

Dersom du har våpentillatelse på et jaktvåpen trenger du ikke å søke politiet om løyve for å låne et annet jaktvåpen. Dersom du ønsker å låne et jaktvåpen uten å ha våpentillatelse på et annet jaktvåpen fra før, må du søke politiet om løyve. I tillegg til tillatelse må utlånserklæring skrevet mellom låner/lånetager medbringes. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge en kan låne et våpen, men låneperioden skal tidfestes i utlånserklæringen. Informasjon relatert til våpen finner du her. Husk også å søke i god tid, behandlingstiden på våpensøknaden kan være opp til fire uker.

En del halvautomatiske våpen er tillatt på jakt. Ved utlån av halvautomatiske våpen (både hagle og rifle) må låneren selv ha gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.