Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 13. august

Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et en-dags teorikurs over 8 timer. 13. august arrangerer de dette kurset her hos oss på Jakt og Fiskesenteret.

Publisert: 08. juli 2022 kl. 11.14

Sist oppdatert: 08. juli 2022 kl. 11.16

Trenger du eller ditt jaktlag en godkjent feltkontrollør for hjorteviltkjøtt? Mange viltmottak eller andre som kjøper vilt fra jaktlag ønsker nå at slaktet er kontrollert og godkjent av feltkontrollør før de tar det inn i sitt anlegg. Flere og flere privatpersoner ønsker også å se en slik godkjenning som et kvalitetsstempel på dyret de kjøper. 

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer. 

Kursinnhold:

 • Lovverk og administrative bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
 • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
 • Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:

 • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
 • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
 • Samleliste for kontrollerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.

Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på dette, men vi baserer oss på gjensidig tillit.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, uten å blir godkjent feltkontrollør.

Følg linken under for påmelding og mer informasjon om kurset:
Feltkontroll av hjorteviltkjøtt (skogkurs.no)