MENY hamburgermeny Close-menu button

Årsmøte 2022

Årsmøte i NJFF Møre og Romsdal 2022

Publisert 12. april 2022 kl. 10.01

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NJFF MØRE OG ROMSDAL

Til lokallagene, regioninstruktører, tillitsvalgte og andre med verv i regionlaget

Årsmøtet er NJFF Møre og Romsdal sitt øverste ledende organ.
Årsmøtet består av representanter fra alle lokalforeningene i Møre og Romsdal, og det er kun disse som har stemmerett.
Regionlaget innkaller med dette lokalforeningenes valgte representanter til årsmøte på Scandic Alexandra Molde.

Når: Lørdag 26.mars 2022, kl. 10 - 18
Hvor: Scandic Alexandra Molde
Påmelding:
Årsmøte NJFF Møre og Romsdal (deltager.no)
Påmeldingsfrist: 11.mars 2022 (2 uker før møtet)

Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200. medlem, inntil 6 representanter. Deretter gis en representant pr 300 medlem
Representantene må ha fylt 14 år for å ha stemmerett.
Observatører til årsmøtet er ikke begrenset, men det må komme tydelig fram ved påmelding om man er delegat eller observatør.

Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg, samt region instruktører kalles inn til årsmøte. Disse har tale, men ikke stemmerett så fremt de ikke møter som representant for en forening.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1. Konstituering av møtet.
- Godkjenning av delegater
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps

NJFF Møre og Romsdal, Skaret 10, 6422 Molde NJFF Møre og Romsdal
Mob: 909 59 015
E-post: [email protected]
Organisasjonsnummer: 986 454 780
- Valg av redaksjonskomite
- Valg av to delegater til å underskrive protokollen
2. Årsberetning fra siste kalenderår.
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
4. Innkomne saker/ resolusjoner, med styrets forslag til vedtak.
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.
7. Valg av styre i henhold til § 7.
8. Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg.
9. Valg av valgkomite på tre medlemmer inklusive leder, så vidt mulig geografisk fordelt. Medlemmene velges for tre år, rullerende slik at én person er på valg hvert år.
10. Valg av revisor(er) og vararevisor for ett år.

Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet, skal være regionstyret i hende senest fire uker før årsmøtet. Saker sendes på epost til [email protected] innen 25. februar 2022.

Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes alle påmeldte delegater og observatører senest to uker før årsmøtet, 11.mars 2022.
Alle dokumenter sendes på den epostadressen som oppgis i påmeldingen til årsmøtet.
Lokalforeningene betaler dagpakke på hotellet for sine deltakere: kr 590,- per person
Vel møtt!
Med hilsen
Regionstyret i NJFF Møre og Romsdal

Årsmelding her

Signert årsmøteprotokoll her