Fiske

FISKE HAV OG LAND 

Ulstein og Hareid ligg på øya Hareidlandet ytterst ved havet, midt mellom Stadt og Ålesund i Møre og Romsdal Fylke. I tillegg til fiske frå land og med båt, har øya fleire fiskevatn.

@www.pereide.no

HAREIDLANDET

ULSTEIN OG HAREiD
Har rikelig med fiskemuligheter i dei rundt 20 fiskevatna som husar aure og røye 2 av dei krev fiskekort.
3 smålaks- og sjøaureelver der dei lokale grunneigar/elvelaga sel fiskekort.
Fiskekort kan også kjøpast her på nett via Vipps.
Store havfiskemuligheter

Baat kop2i.jpg

 

Fiskekort

Hammarstølsvatnet og Mosvatnet

Periode:

Vatna er mot gyldig fiskekort opne for fiske heile året.

Avgrensingar:
Det kan berre fiskast med stong og oter.
Det er forbode å bruke båt.

Fiskekort:
Sal av fiskekort skjer hos G-Sport i Ulsteinvik samt på nettsida til Ulstein og Hareid Jeger- og Fiskarforening  -  www.uhjff.no

Betaling:
på Vipps  -  Vipps-nr: 711297
til Hareid Utmarkslag SA

Prisar:
Sesongkort  kr. 400,-  (gjeld ut kalenderåret)
Døgnkort  kr.  50,- 
Kortet gir rett til fiske i begge vatna. Fiskekortet/kvittering må medbringast og framvisast ved kontroll.

Fiskerapport: Fiskerapport skal sendast inn på jaktrapportuhjff@gmail.com når fiskekortet er utløpt.

Vi gjer merksam på at både Mosvatnet og Hammarstøylvatnet er drikkevasskjelder -  vis omsyn.

Med helsing

Hareid Utmarkslag