Landsmøtet

Landsmøtet avholdes hvert tredje år og her finner du informasjon om kommende og tidligere landsmøter.

Landsmøtet er NJFFs øverste organ og avholdes hvert 3. år. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta organisasjonens Handlingsprogram for kommende 6-årsperiode og å vedta NJFFs vedtekter.

Her finner du innkalling og saker til landsmøte og forslag til handlingsprogram for perioden 2022-2026. 

Ny dagsorden for vedtektsaker:

6.1.3 Landsmøteperioden

6.1.4 Fylkeslagsstrukturen

6.1.1 Enhetlige kontingentsatser

6.1.2 Endring av kontingentåret

6.1.5 Aldersgrense for stemmerett

6.1.6 Kvotering av og begrensinger for medlemmer av Forbundsstyret

6.1.7 Domsutvalg

6.1.8 Enhetlige vedtekter

Landsmøtet er NJFFs øverste organ og avholdes hvert 3. år. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta organisasjonens Handlingsprogram for kommende 6-årsperiode og å vedta NJFFs vedtekter. 

Landsmøtesaker

NJFFs vedtekter, Handlingsprogram og rammene for medlemskontingenten er blant sakene som behandles på Landsmøtet. I tillegg velger Landsmøtet et nytt forbundsstyre, valgkomité og revisor. Landsmøtet skal også godkjenne beretning og regnskap og behandle andre saker som er satt på dagsorden.

Utdeling av priser

NJFFs viltstell- og fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv vilt- og fiskeforvaltning. Det deles ut en pris for innsats innen viltstell, og en for innsats innen fiskestell. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

NJFFs ungdomslederpris deles ut til enkeltpersoner som gjør en stor innsats som ungdomsleder. Prisen består av en gjenstand merket med forbundets logo og et diplom undertegnet av leder av NJFFs forbundsstyre og generalsekretær.

NJFFs foreningspris deles ut til en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats. Prisen utdeles for første gang på årets landsmøte. Det legges vekt på å markere seg som en synlig forening, ha god rekruttering og tilby attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene. 

Foreningene og fylkeslagene oppfordres til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fristen for dette var 1. august 2021. ​