NJFFs landsmøte 2021

NJFFs landsmøte 2021 ble avholdt 12. – 14. november på Gardermoen. Her finner du nyheter fra landsmøte-avviklingen og forhåndsomtale av innmeldte saker, innkalling og annen informasjon.

Nyheter fra landsmøtet

Tildeling av priser

Landsmøtet er NJFFs øverste organ og avholdes hvert 3. år. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta organisasjonens Handlingsprogram for kommende 6-årsperiode og å vedta NJFFs vedtekter.

Her finner du innkalling og saker til landsmøte og forslag til handlingsprogram for perioden 2022-2026. 

Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen i perioden mellom to landsmøter. De skal forvalte den politikk som vedtas på landsmøtet. 

NJFFs vedtekter, Handlingsprogram og rammene for medlemskontingenten er blant sakene som behandles på Landsmøtet. I tillegg velger Landsmøtet et nytt forbundsstyre, valgkomité og revisor. Landsmøtet skal også godkjenne beretning og regnskap og behandle andre saker som er satt på dagsorden.

NJFFs viltstell- og fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv vilt- og fiskeforvaltning. Det deles ut en pris for innsats innen viltstell, og en for innsats innen fiskestell. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

NJFFs ungdomslederpris deles ut til enkeltpersoner som gjør en stor innsats som ungdomsleder. Prisen er på 5.000 kroner.

NJFFs foreningspris deles ut til en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats. Det legges vekt på å markere seg som en synlig forening, ha god rekruttering og tilby attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene. 

Foreningene og fylkeslagene ble oppfordret til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fristen for å fremme forslag var 1. august 2021. ​

Tidligere landsmøter