MENY hamburgermeny Close-menu button
Forsikring

Forsikringsordninger

NJFFs region- og lokallag er forsikret gjennom forbundets forsikringsavtale sentralt. Dette kan være kjekt å vite dersom det skjer en hendelse i samband med et arrangement lokalt, enten det er på klubbhuset eller flytebrygga.

Publisert 21. mars 2022 kl. 14.54

Dugnadsforsikring

Ulykkesforsikring for organisert felles dugnadsarbeid for alle foreninger og lag tilsluttet NJFF.

Hvor forsikringen gjelder:

 • Organisert felles dugnadsarbeid i regi av forening / lag tilsluttet NJFF.

Forsikringssummer:

 • Ulykke invaliditet kr 500.000,- ved 100 % medisinsk invaliditet.
 • Ulykke død kr. 300.000,-.

Begreper:

 • Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden.
 • Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk / og eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og lignende.

Forøvrig vises til enhver tid gjeldene betingelser og vilkår.

Ansvarsforsikring

Forsikringen omfatter det ansvaret som til enhver tid kan henføres til forbundets og dets fylkes- og lokallags-virksomhet

I tilknytning til nevnte avtale vil blant anna følgende aktiviteter inngå:

 • Eier eller bruker av skytebaner 
 • Eier eller bruker av flytebrygger
 • Eier eller bruker av hytter eller klubbhus
 • Arrangør av skytekonkurranser
 • Arrangør av skyte- og/eller jaktprøver, samt instruksjon i forbindelse med jegerprøve
 • Ettersøk
 • Jakthundprøver og utstillinger
 • Fiskekonkurranser
 • Annen relevant kurs- og/eller foreningsvirksomhet

Forsikringssummer:

 • Avtalt forsikringssum på kr 10.000.000,-. 
 • Egenandelen utgjør kr 10.000,-.

Styreansvarsforsikriring

Omfatter alle tillitsvalgte i forbundet og dets lokallag, samt ansatte i ledende stillinger. Daglig leder og styret i Jakt- og Fiskesenteret AS er også omfattet.​

Dekningsomfang: 

 • Styre- og ledelsesansvarsforsikring. Dersom det rettes økonomisk krav mot styre/ styremedlemmer/ tillitsvalgte.

And​​re forsikringsbehov

NJFF Sentralt har ingen andre kollektive forsikringer som gjelder for foreninger og fylkeslag. Eiendeler som klubbhus, hytter, skyteanlegg, fiskeanlegg av forskjellig art, båter og annet utstyr må dekkes ved egne forsikringer både for brann, innbrudd, tyveri, skade osv. Forsikringsselskapet Gjensidige gir våre foreninger rabatt (10%) på slike forsikringer.

Deltakere på ulike arrangement i regi av NJFFs foreninger er ikke forsikret. Her er det vanlig at den enkelte selv har forsikring gjennom hjem- eller reiseforsikring.

Alle fast ansatte i NJFF er forsikret gjennom NJFFs forsikringsselskap. NJFF har også tegnet en yrkesskadeforsikring som omfatter midlertidige ansatte. Dette gjelder ansatte gjennom NJFF eller via fylkeskontorene. De midlertidige ansatte skal ha gyldig ansettelseskontrakt og skal meldes inn til personalavdelingen sentralt for at forsikringen skal gjelde.