HMS i foreningene

​​​​​​​​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund med sine nærmere 580 lokalforeninger i spissen legger i løpet av et år ned utallige timer på dugnad, aktiviteter og arrangementer. Jakt, fisk og foreningsliv er for oss kilde til glede og helse, men mye av det vi driver med omfatter også risiko.

Publisert: 02. juni 2021 kl. 13.43

Sist oppdatert: 21. mars 2022 kl. 14.54

NJFF ønsker derfor å sette fokus på HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) i lokalforeningene, og hvordan vi som organisasjon på best mulig måte kan forbygge og unngå uønskede hendelser. 

HMS-malene nedenfor er ment som en veileder for hvordan du som lokalforening bør forholde deg til HMS-arbeid. Her får du verktøy som vil kunne hjelpe deg med å kartlegge din forening og som vil kunne bidra til å skape trygge rammer for den aktiviteten dere har.

HMS-maler

Veileder for HMS med maleksempler

Avfallshåndtering for skyteanlegg og foreningsaktivitet

Håndtering av risikofaktorer

Avviksskjema

Rutiner for rapportering

Ansvar og organisering av HMS

Sikkerhetsplakat for klubbhus