Rypetaksering

Fuglehund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

​​En prioritert oppgave for fuglehundutvalget var å få opprettet et eget dressurområde. Etter flere års arbeid ble målsettingen oppnådd gjennom etableringen av Ismenningen dressurområde i 2007. Men utvalget jobber med flere forskjellige aktiviteter knyttet til hund og småviltjakt, bla. aversjonsdressur mot sau og rein, rypetakstering, opplæringsjakt for førstegangsjegere og klubbmesterskap for fuglehunder.​

Mange av foreningens medlemmer er ivrige fuglehundentusiaster og legger ned mye arbeid i trening og dressur av sine fuglehunder.

På bakgrunn av dette arrangerer foreningen klubbmesterskap og kåring av årets hund basert på jaktprøveresultater i året som er gått.

Årets Jakthund: Årets jakthund.docx

Klubbmesterskap: Klubbmesterskap - resultater.docx

Statutter for årets jakthund: Statutter - årets jakthund - Snåsa jff.docx

Snåsa JFF`s medlemmer har siden høsten 2005 foretatt taksering av rypebestanden i statsallmenningene på oppdrag fra Snåsa Fjellstyre.

​​Takstmetoden som brukes kalles "distance sampling method" og resultatene brukes av fjellstyret i småviltforvaltningen.​​​

I 2005 og 2006 ble 4 områder (linjer) taksert, men fra 2007 har antall linjer blitt utvidet til 12. Foreningens medlemmer går nå nærmere 110 km takstlinje, og det brukes ca 35 dagsverk på jobben.

Rypetakseringen foregår i de to første ukene i august og er et veldig attraktivt tilbud til foreningens medlemmer. I tillegg til at taksten er et viktig ledd i småviltforvaltningen, er den er en fin mulighet for kondisjonstrening hos både hunder og hundeførere. Det blir vanligvis også rikelig med muligheter for å finpusse hundedressuren før jakt- og prøvesesongen starter.

Etter avtale med Snåsa Fjellstyre går medlemmene i Snåsa JFF nærmere 11 mil med takstlinjer, og vi trenger erfarne hundeførere og hunder til å hjelpe oss med jobben.

​Ta kontakt med personene nedenfor hvis du er interessert i å være med på noen av linjene.

Medlemmer i Snåsa JFF har fortrinnsrett.

Hundene som skal være med må være godt dresserte og ha saurenhetsbevis. Taksering 2018.jpg

Lyst til å være med på taksering?

Kontakt Vegard Løvmo, tlf: 4110 8889

Aversjonsdressur mot sau og rein


 

Hver sommer arrangerer Snåsa jeger- og fiskerforeing aversjonsdressur med elektrisk halsband for å gjøre hundene sauereine. Vi forsøker også å få til et fast opplegg med aversjondressur mot rein.

Det er store sjanser for å treffe på sau i fjellet under småviltjakta, selv om sauene normalt skal være tatt ned fra beitet før jakta starter, og rein er det i fjellet til alle årstider. Enhver ansvarsbevisst hundeeier bør forvisse seg om at hunden ikke jager husdyr eller tamrein. I tillegg til at de dyr som jages kan bli skadet, kan slike hendelser også medføre negative holdninger og konsekvenser for hundehold generelt og bruk av jakthunder spesielt.

Saurenhetsbevis er et absolutt krav både for å kunne slippe hund i dressurområdet, for å være med på rypetaksering og for å starte på jaktprøver.

 

Dato og tidpunkt vil bli annonsert på Snåsa JFF sine hjemmesider og facebook.

 

Kontakt Rolf Gaundal for mer informasjon.

Tlf: 41608501

Ismenningen dressurområdet er 12 km² stort og ligger ved vannet Ismenningen innerst inne i Imsdalen i Snåsa. Området er åpent for trening av fuglehunder i perioden 15. juli til 31. august.

​Trening i Ismenningen dressurområde

I henhold til vedtatte bruksregler for Ismenningen dressurområde skal det kun foregå organisert trening i området. Det vil si oppmøte til faste tider etter en oppsatt plan og med en ansvarshavende til stede. ​

De faste treningsdagene er lagt til onsdager og lørdager med oppmøtetidspunkt kl 17.00 på hverdager og kl 10.00 på lørdager.

Det er mulig å trene utenom de faste dagene, men da kreves det at en ansvarshavende fra listen nedenfor er med. Starttidspunktet skal være kl 17.00 på hverdager og kl. 10.00 på søndager.

Det er ikke tillatt med trening til andre tider.

Priser for treningskort:

Sesongkort, medlem av NJFF kr. 100,-
Sesongkort, ikke medlem av NJFF kr. 200,-
Weekendkort kr. 100,-
 

Registreringsbevis, vaksinasjonsattest og saurenhetsbevis må forevises ved kjøp av kort.

 

Den ansvarshavende skriver ut treningskort ved frammøte i terrenget, og kortkjøper må selv betale inn beløpet på Snåsa JFF's konto 4476.20.08278.
*merk betalingen med navn og type treningskort

Alle som er med på treningen må skrive seg inn i besøksprotokollen.

 

Nærmere opplysninger om dressurområdet får du ved å ta kontakt med Fuglehundutvalget i SJFF, Vegard Løvmo, tlf: 4110 8889.

Bruksregler.pdf Kart over Ismenningen dressurområde.pdf

Årets hund vil bli tildelt en rype støpt i bronse som premie for sine prestasjoner i løpet av året. Tidsperiode for beregning av poeng: 1.jan – 31.desember.

​​​​​

Tildeling av rypen skjer etter følgende kriterier.

- Eier må være medlem av Snåsa jff.

- Kun jaktprøvepremier gjelder, og kun i aktuelt år.

- Første utdeling vil bli: Årets hund 2014.

- Hvis ingen hunder har oppnådd premie i løpet av året vil det             ikke bli utgitt rype.

- Eieren må selv rapportere inn sine resultater.

- Den hunden som har oppnådd flest poeng ut ifra                               poengberegningen nedenfor blir tildelt tittelen årets hund i               Snåsa jff.

​​

Årets hund:

Poengtildeling:

UK: 
1.UK = 4.poeng 
2.UK = 2.poeng 
3.UK = 1.poeng 

Plassering i høystatusløp: 6-1 poeng (1.premie 6, 2.premie 5 osv) Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby Kvalifisering og semifinale 

Premiering i Norsk Derby Finale gir 3 poeng ekstra. Vinner får 10 poeng ekstra 
Premieringer i Norsk Derby semifinale gir 1. poeng ekstra

AK: 
1.AK = 5.poeng 
2.AK = 3.poeng 
3.AK = 1.poeng

VK: Poeng gis ut fra de til enhver tid gjeldende regler for NKK sine poeng til jaktchampionat gruppe 7.

Poengberegningen baseres på de 5 beste premieringene. Ved lik poengsum premieres yngste hund.