Strengere fiskeregler fra 1. august

Strengere fiskeregler fra 1. august

Publisert: 28. juli 2023 kl. 16.41

Sist oppdatert: 30. juli 2023 kl. 06.42

​​​​

I tråd med fiskereglene som har vært gjeldende de siste årene innføres strengere fiskeregler fra 1. august.

Hensikten med strengere regler er å sørge for at det blir nok gytefisk i elva etter endt sesong.

For alle vald i Stjørdalselva, Forra og Sona gjelder følgende:

• All hunnfisk over 3 kilo er fredet

• Forbud mot markfiske

• I Færoset og Sonoset og 100 meter nedstrøms er det kun tillatt med lett flueutstyr.

For SJFFs vald gjelder i tillegg:

• Kun tillatt med maks én treblekrok

Er du i tvil om fisken du har tatt er en hunnfisk eller en hannfisk, skal den settes ut.

 

Fisket i elva har vært dårlig i år. Det skyldes ikke først og fremst de lokale forholdene. I nedbørsområdet til Stjørdalselva i Meråker kommune har det kommet mer regn enn normalt i juli. Hovedårsaken til det dårlige fisket er de historisk svake lakseinnsiget inn fjorden. Ninas forskningsnøter ved Agenes viser at årets innsig er det hittil dårligste siden registreringene startet.

Det dårlige fisket medfører at mange fiskere viser måtehold ut over det som blir pålagt dem i form av kvoter og regler. Hittil i år har fiskerne gjenutsatt om lag en tredel av fisken som er fanget.