Årets laksefiske i Stjørdalselva

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening går mot tap av inntekter og gir sin støtte i kampen mot oppdrettsnæringen. Vi vil jobbe for gode oppvekst- og levevilkår for Stjørdalslaksen.

Publisert: 26. juni 2024 kl. 17.00

Sist oppdatert: 03. juli 2024 kl. 18.21

Laksefiske i Stjørdalselva ble stanset av Miljødirektoratet med virkning fra 23. juni. Dette skal evalueres tidlig i juli. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening (SJFF) var ikke forberedt på at tiltakene skulle komme så brått og brutalt, til tross for en treg start på sesongen. Vi er fornøyde med at fiske er stoppet i sjøen, men SJFF er bekymret for den rømte og syke «fjøslaksen» som er på full fart oppover elvene. Derfor setter vi vår lit til de som bestemmer og forventer tiltak i forhold til den. Som kjent er det påvist innblanding av oppdrettsgener i Stjørdalslaksen tidligere. Dette er påvist å påvirke laksen svært negativt.

Vi ønsker derfor å at miljømyndighetene åpner for et strengt regulert fiske slik at vi kan prøve å få bukt med denne trusselen. SJFF vil også være med å legge press på oppdrettsnæringen. Vi krever at politikere og næringen tar denne situasjonen på største alvor. Lus og rømming er de desidert største årsakene til at norsk villaks er på et historisk lavt nivå. Stjørdalselva har gjennom nøktern og fremsynt forvaltning klart å beholde en god bestand, men nå ser det ut til at pila peker feil vei her også.

Denne stengningen vil få store økonomiske konsekvenser for SJFF. Slik situasjonen er nå og om fisket ikke blir gjenopptatt, så forventer vi å måtte bære et betydelig tap på årets fiskesesong. Vi kjøper vald for 1 250 000 kroner og har solgt kort for 813 500. Det vil gi oss et underskudd på 436 500. Vi er avhengig av velvilje fra grunneierne og kommer til å invitere til et møte for å se på mulige løsninger. SJFF er stolt av det tilbudet som vi har å presentere i elva og er avhengig av et godt samarbeid med valdeierne. Selvfølgelig ønsker vi helst en situasjon hvor vi kan dele av overskuddet, men det ser litt mørkt ut for det akkurat nå.

Fiske i elva gir oss mange naturopplevelser, ro i sjela og ett og annet «adrenalinkick». Vi treffes på elvebredden og har gode samtaler om forhold rundt fiske og alt som har betydning for elva. SJFF har forståelse med dere som har kjøpt kort i elva og som ikke får mulighet til å benytte disse. Vi kan bare beklage og krysse fingrene for at dere får bruk for kortene igjen.

Avslutningsvis vil SJFF oppfordre alle til felles front mot oppdrettsnæringa og jobbe for gode oppvekst- og levevilkår for Stjørdalslaksen. Vi stiller oss i tillegg bak dette gode innlegget fra Jan Sakshaug, samt dette varselet om søksmål mot oppdrettsnæringen fra elveeierlagene i Stjørdalselva, Gaula og Namsen.