MENY hamburgermeny Close-menu button

SJFF sier nei til vindmøller på Leksdal statsallmenning

Vi har ikke mer natur å miste. Vindindustri på en av våre største og viktigste statsallmenninger er en dårlig idé.

SJFF arbeider for å ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til landbaserte vindmøller i norsk natur.

Vindmøller skaper debatt. Selv om Norge er mer enn selvforsynt med utslippsfri energi og selv om potensialet for energiøkonomisering og modernisering av eksisterende kraftverk er stort, foregår det for tiden en storstilt utbygging av til nå tilnærmet uberørte kyst- og fjellområder. Utbyggingen finansieres i stor grad av utenlandske investorer og pensjonsfond.

Den siste uken har det kommet frem at et svensk kraftselskap har kommet med ønsker om å bygge et stort industriområde for vindkraft på vestre del av Leksdal statsallmenning. Det er et viktig område for jakt, fiske og friluftsliv. Det er også nedslagsfeltet til Stjørdals drikkevannsforsyning.

Dette er en problemstilling som ikke behøver å utredes ytterligere. Det svenske kraftselskapet bør få klar beskjed om at en slik etablering IKKE er ønsket.

Aksen Trondheim-Stjørdal er en av Norges tettest befolkede, og behovet for relativt uberørte naturområder er stort. Dessverre blir viktige naturområder spist opp gjennom en bit-for-bit forvaltning.

SJFF sier nei til mer landbasert vindkraftutbygging i norsk natur. Vårt engasjement er tuftet på den samme grunnmuren som alt annet engasjement i saker som vedrører forvaltning av naturgrunnlaget og fiskens og viltets leveområder. 

Kampen mot vindmøller skaper et stort folkelig engasjement. Jegere, fiskere og andre friluftsfolk kan være trygg på at motstanden mot storstilt nedbygging av norsk natur har SJFFs fulle støtte.