Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Sportsfiskeutvalget organiserer fiskeaktivitetene i foreninga.

Av faste arrangementer kan nevnes:

 • Isfiskekonkurranse på Soløyvatnet for hele familien
 • Kurs i fluekasting og fluebinding

Det finnes også ei kultiveringssgruppe undelagt sportsfiskeutvalget som ivaretar kultivering av elver og fiskevann. Denne foretar bla prøvefiske, tynningsfiske og andre fiskestellstiltak slik som kartlegging av gytebekker for sjøørrett i Bodø.

Her finner du en oversikt over fiskekortsalg for Bodømarka og andre områder i Bodø Kommune, samt noen gode råd når du skal finne fiskekortutsteder.

​Veldig mange private tilbydere av fiskekort har de siste årene valgt www.inatur.no som sin salgkanal. Vi vil anbefale å først søke på Inatur når du skal kjøpe fiskekort. For å avgrense søket er det lurt å velge innlandsfiske/eller laksefiske, Nordland og aktuell kommune.

En annen salgskanal er scanatura.no 

Finner du ikke noe for det vannet du søker vil vi anbefale å kontakte den lokale jeger og fiskerforeninga eller en bensinstasjon eller en matvarebutikk i nærheten.

Men det er fremdeles områder hvor fiskekort selges av privatpersoner, og her er en oversikt: 

Bodømarka

For Bodømarka fra Soløyvatnet og innover mot Steigtind og opp mot Skaugtuva selges fiskekort på gården Sandjorda mellom Kålhuskrysset og Heia. Det står skilt ved avkjørselen på Soløyvannsveien, se bilde. 

Skilt Fiskekort Sandjorda lite_jpg.jpg
Skilt Fiskekort Sandjorda

Soløyvatnet

Fiskekort for Soløyvatnet kan enklest kjøpes ved å laste ned appen Perfish. Fiskekort selges også på gården Sandjorda og Bertnes Geosenter.

Vågøyvatnet

For Vågøyvatnet er det Nordland Fylkeskommune som er største grunneier. Det er ikke organisert fiskekortsalg, men det er nå ikke noe forbud mot fiske slik det var i de gamle klausuleringsreglene da Vågøyvatnet var drikkevannskilde. Kontakt Trond Solstad tlf 91627107 for tillatelse til å fiske. 

Vatn-Vatn, Kristivatn og Klubbvatnet

For Vatn-Vatn, Kristivatn og Klubbvatn er det så vidt vi har funnet ut fritt fiske.

Steigtindvatnet

For Steigtindvatnet er det per dd ikke organisert fiskekortsalg for hele vannet, men det selges fiskekort på Inatur for flere områder ved vatnet, blant annet vårt område ved utløpet av Steigtindvatnet. Søk på Steigtindvatnet i www.inatur.no for å kjøpe fiskekort.

Bodø JFF har grunneierrettigheter til Steigtindvatnet og alle medlemmer i Bodø JFF fisker gratis og behøver ikke kjøpe fiskekort for vår eiendom.

Se kart over vår eiendom på Festvåg under.​ Eiendomsgrensen følger røde linjer og fra Husvatnet til Nordlivatnet bekken. 

Festvågeiendommen med eiendomsgrense_jpg.jpg

For øvrige vann på vår eiendom på Festvåg så fisker medlemmer gratis. Det er bare lov å fiske fra land. Fiske er i henhold til klausuleringsbestemmelsene forbudt for alle bortsett fra grunneiere i disse vannene og derfor har vi heller ikke anledning til å gi ikke-medlemmer tillatelse til å fiske eller selge fiskekort for i disse vannene. 

Øvrige vann i Festvågområdet er private og det selges så vidt vi vet ikke fiskekort. 

Har du info om flere private salgssteder eller vann med fritt fiske så kan du sende en e-post til bodo@njff.no så legger vi det inn i denne oversikten. Er det feil i noe av det som er opplyst så setter vi også pris på å få vite det og vil da endre oversikten.

​Bodø Jeger- og Fiskerforening ved Sportsfiskeutvalget leier ut robåt for 3 personer fra naust i Valnesvatnet. Båten bestilles og betales på Inatur og nøkler hentes og leveres hos vår samarbeidspartner Joh. Løvold Handel A/S.

Joh Løvold Handel
Tollbugata 9
8006 Bodø

Åpningstider
Man. – Fre.: 9:00 – 17:00
Lør.: 10:00 – 15:00
Søndag stengt.

Kontakt oss
 +47 75 541300
 th@johlovoldhandel.no

Utleiepris kr 100,- pr døgn for medlemmer, kr 200 for ikke-medlemmer. 

Vester finnes i Naustet. 

Fiskekort kjøpes på Coop Saltstraumen eller Nygårdsjøen, eller på Inatur  

​Det tar ca. en time å kjøre til Valnesvatnet fra Bodø. 

BJFF's naust hvor båten ligger er det grønne som ligger for seg selv på en liten odde, tvers over utløpsvika fra Vasshauet. Det enkleste er å gå fra der brua starter og rundt bukta. Det er lagt gulv i naustet sommeren 2022 så man kan nå bruke naustet som ly for vær og vind, men det er ingen senger, varme, kokemuligheter eller toalett. Det er et campingbord og et par stoler i naustet.

Kart Naust Valnesvatnet1_JPG.jpg
Kart merket med naust ved Valnesvatnet

 

Alle medlemmer av NJFF har tilgang til over 200 båter rundt om i landet. Ordningen heter Mine båter og kommer i tillegg til foreningens ordinære båtutleie. To av disse båtene er tildelt Bodø JFF. En ligger i Soløyvatnet i nærheten av Skihytta/Salombakken og en ligger ved Hestsundet i Vatnvatnet. Båtene er laget i aluminium og tåler en støyt. Med sin vekt på kun 78 kilo, skal det være mulig å håndtere de for en person. 

​​Merk at dette er et medlemstilbud så du må være medlem for å kunne benytte deg  av tilbudet. Hvis du ikke allerede er medlem i Bodø JFF kan du melde deg inn her. https://minside.njff.no/Portal/forms#directmember Husk å velge lenken for lokallag og så velge fylkeslag Nordland og lokallag Bodø JFF. ​ Du kan også ta kontakt med styret eller et annet medlem som kan verve deg. ​

Fra 2022 benyttes det hengelåser med kode. Når du bestiller en båt, mottar du en e-post med bekreftelse og koden til låsen på båten. Husk å bestille båten i riktig tidsrom!

Båtene kan bestilles ved å følge denne linken.

 

1 nøkkel 100 båter båtbilde_jpg.jpg
Viking 440

Regler for bruk av båtene:

 1. Din tilgang til båt er personlig og knyttet til ditt medlemskap i NJFF.
  Koden til låsen skal aldri gis ut til andre.
 2. Det er 16 års aldersgrense for bestilling og bruk av båt.
 3. Båten skal bestilles før du benytter den.
 4. Båten skal kun benyttes i bestilt tidsrom. Husk å returnere båten i tide.
 5. Båten kan bestilles for maks tre dager av gangen.
 6. Dersom du ikke kan benytte båten når du har bestilt den, må du huske å avbestille den.
 7. Redningsvest skal alltid benyttes ved bruk av båten.
 8. Dersom du låner vester, husk å legge disse på plass etter bruk.
 9. Rydd opp etter deg. Skitt og fiskeslo skylles ut av båten.
 10. Lås båt og årer når du forlater båten.
 11. Dersom båt eller utstyr har mangler eller er ødelagt, meld fra til båtansvarlig via bestillingssiden
 12. Brudd på reglene kan føre til inndragelse av retten til å bestille båt.

 

Bodø JFF har naust og båt ved Langvatnet i Sørfold for utleie

​​​​Langvatnet er langt fra vei og de som skal gå hit på direkten må være spræke. Båten er mye brukt i forbindelse med leie av Faulvassbu og da er det 1,5 til 2  timers gange hit. Andre startpunkter er Kvarv og Lakshola, men da blir det en lengre tur. Båten i naustet er en Suvi 495 godkjent for 4 personer og to personer kan ro den samtidig. Det er en stødig båt, men samtidig tung så det kreves minimum to sterke personer for å få den ut og inn av naustet. Det går ann å overnatte i naustet, men det er ikke ovn eller senger der så det gir kun tak over hodet og ly for vinden. 

Fiskeregler for Langvatnet finner du på Statskogs sine sider. Det er tillatt å sette garn, men det er ikke garn i naustet.

Utleieansvarlig er Arild Karlsen på Kvarv tlf 90577152.

Oppsyn naust i Langvatnet er Bjørn Didriksen 455 05 107

Uteleipris kr 100 pr døgn for medlemmer og kr 200 for ikke medlemmer.​ 

Naust Langvatnet og båt_jpg.jpg
Naust og båt ved Langvatnet
Naust Langvatnet_jpg.jpg
Naust ved Langvatnet
Utedo Langvatnet_jpg.jpg
Utedo ved Langvatnet
Kart Naust Langvatnet_JPG.jpg
Kart til naust ved Langvatnet

 

"Kunstig befruktning" 

Klekkeriet ved Futelva i Breiva ble bygget i den form det nå har i 1981 med midler fra Norsk Tipping, samt statlige og kommunale tilskudd. Tidligere ble det i tillegg til ørret også drevet klekking av laks og sjøørret, men restriksjoner innført midt på 1980 tallet tillater nå kun klekking av fjellørretyngel. Klekkeriet leverer yngel til flere regulanter i Salten som er pålagt å sette ut yngel i regulerte vann, som en kompensasjon for lavere naturlig reproduksjon i regulerte vann. Klekkeriet har de siste årene levert mesteparten av yngelen til Skjerstad, Faulvattenområdet og Glomfjordfjellet. All ørret er av samme art og sjøørreten er en ferskvannsørret som er vandret ut i sjøen. 

STRYKING AV FISK_jpg.jpg
Fra klekkeriet
STRYKING AV FISK OKT.2007 027_jpg.jpg
Stryking av ørret

Hver høst blir det lagt ca 45 000 rogn av lokal ørret. De vann hvor rogna hentes fra skal være godkjent av fylkesmannens miljøavd. I løpet av mars/april begynner klekkingen. Rogna har da ligget i vann med temperatur på ca. 3-4°C. Den vanskeligste tiden for yngelen er når de har brukt opp plommeposen de har med seg fra egget, og skal begynne å spise. Vel 50% av yngelen stryker da med. Yngelen fores automatisk fra elektriske foringsapparater. Den yngelen som overlever første året, blir satt ut i dertil godkjente vann i løpet av juli måned, året etter at de er klekket. 3/4 av den klekkede yngelen har da strøket med i klekkeriet. Vi regner med at ca. 80 prosent av tosomringene vokser opp der de blir satt ut, mot 10 prosent overlevende dersom yngelen var satt ut samme året som den er klekket. Den største risiko for yngeldød er sopparasitter. Nøye renhold i alle ledd av klekkeprosessen er nødvendig. Innført vann fra Soløyvatnet renses med UV-filter

Klekkeriet tar imot skoleklasser i undervisningsøyemed. Adresse: Soløyvannsveien 1416.
Ta kontakt med utvalgsleder for å avtale tidspunkt.

Utvalgsleder: Kurt Arne Branfjell, tlf. 90570301.

 

Velkommen til Sjøørret og kultiveringsgruppa i Bodø Jeger og Fiskeforening

I samarbeid med Statsforvalteren, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har Bjff kartlagt og ryddet flere sjøørretbekker rundt i kommunen.

Har du lyst å vite mer om hva vi holder på med eller har lyst til å bidra i dette arbeidet, kan du ta kontakt med Espen Aar på telefon: 46828595, eller epost: espen.aar@hotmail.com

 

Lenker:

https://www.facebook.com/groups/447838649164686

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/

 

Andre nyttige lenker:

 

Tor-Helge PedersenLeder450 48 846​tor-helge@outlook.com
​Bjørnar Nilsen​​Nestleder​478 04 745​bjrnar75@gmail.com
Mette Sofie Bertnes​​​Medlem​908 43 920

​gotell.mette@gmail.com

Espen AarMedlem468 28 595espen_aar@hotmail.com

Oppdatert 3. juni 2024    Updated 3 June 2024   Aktualisiert am 3. Juni 2024 

Fiskeregler i Skjerstadfjorden
Lovhjemmel: Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye
Det er ikke tillatt å fiske fra båt i perioden 1. mars t.o.m. 30.juni. Det er tillatt å benytte inntil to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn pr. snøre. Det er ikke tillatt å fiske i sjøen nærmere grense elv/sjø enn 100 m. Fiske fra land er tillatt hele året. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang eller et håndsnøre pr. person og inntil to agn pr. snøre.  Minstemål er 35 cm for laks og 30 cm for sjøørret og sjørøye. Det er ikke krav om fiskeavgift ved fiske i sjø.

Fiske etter saltvannsfisk med garn
Nedsenkingspåbud:
Alle settegarn som brukes til fangst av saltvannsfisk skal i perioden 1.mars t.o.m. 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 m under havoverflaten til enhver tid.

Aktsomhetskrav ved fiske etter saltvannsfisk med garn:
Det foreligger uaktsomhet når den som skal fiske etter saltvannsfisk burde ha skjønt, at det i forhold til redskapstype og fiskeeffekt, og mengdeforholdet mellom anadrome laksefisk (laks, sjøørret og røye) og saltvannsfisk på fiskeplassen, var en nærliggende mulighet for fangst av anadrome laksefisk. Aktsomhetskravet gjelder alle.

Fiske etter kveite
Bestemmelser fra Fiskeridirektoratet fra 1. juni 2023

Fra og med 20. desember til og med 31. mars er kveita fredet, og det er forbudt å fiske etter kveite i hele landet. Fredningsperioden gjelder alle redskaper, og gjelder også fiske fra land.
Hele året er det slik at eventuell fangst av kveite over 2 meter straks skal slippes på sjøen igjen, uavhengig av om den er levedyktig, død eller dødende. Slik kveite skal ikke landes eller omsettes grunnet risiko for at forbrukere får i seg miljøgifter.
Minstemål er 84 cm, som tilsvarer kveite på ca 7 kg.

Ta vare på Skjerstadfjorden
Vi i Bodø Jeger- og Fiskerforening bryr oss om Skjerstadfjorden og håper at du gjør det samme. Ta med søppel hjem. Aksepter fiskeregler og minstemål. Ikke ta mer fisk enn du trenger.

 

Fishing rules in the Skjerstadfjord
Legal authority: Regulation on fishing for anadromous salmonids in the sea


Fishing for salmon, sea trout and char
It is not permitted to fish from a boat in the period from 1 March to June 30th.
It is permitted to use up to two tools (rod or handline) per boat, but only one bait per fishing line. It is not permitted to fish in the sea closer than 100 m to the river/sea boundary.

Fishing from shore is permitted all year round. When fishing from shore, it is permitted to use one fishing rod or one hand line per person and up to two baits per fishing line. The minimum size is 35 cm for salmon and 30 cm for sea trout and char. There is no requirement for a fishing fee when fishing i the sea.


Fishing for saltwater fish with nets
Rules for fishing nets
All fishing nets used to catch saltwater fish must in the period from 1 March to 30 September be lowered so that the entire fishing net is at least 3 m below sea level at all times.

Requirements for caution when fishing with nets
Negligence exists when the person fishing for saltwater fish should have understood that there is a high probability of catching salmon, sea trout or char. Requirements for caution applies to everyone.

Fishing for halibut
Regulations from the Directorate of Fisheries from 1 June 2023

From and including 20 December to 31 March, halibut is protected, and fishing for halibut is prohibited throughout the country. The period applies to all fishing gear, and also applies to fishing from shore.
Throughout the year, any catch of halibut over 2 meters must be immediately released back into the sea, regardless of whether it is viable, dead or dying. Such halibut must not be landed or traded due to the risk of consumers ingesting environmental toxins.
The minimum size is 84 cm, which corresponds to halibut of around 7 kg.

Take care of the Skjerstad Fjord
Take trash home. Accept fishing rules and minimum size. Do not take more fish than you need.

 

Angelregeln im Skjerstadfjord
Legale autorität: Vorschriften für die Fischerei auf anadrome Salmoniden im Meer

Angeln auf Lachs, Meerforelle und Saibling
In der Zeit vom 1. März bis 30. Juni ist das Angeln vom Boot aus nicht gestattet.
Es ist erlaubt, bis zu zwei Werkzeuge (Rute oder Handleine) pro Boot zu verwenden, jedoch nur einen Köder pro Schnürsenkel. Es ist nicht gestattet, im Meer näher als 100 m von der Fluss-/Meergrenze entfernt zu fischen. Das Angeln vom Ufer aus ist das Jahr über gestattet. Beim Angeln vom Ufer aus ist die Verwendung einer Angelrute oder einer Handleine pro Person gestattet Person und bis zu zwei Köder pro Person Schnürsenkel. Die Mindestgröße beträgt 35 cm für Lachs und 30 cm für Meerforelle und Saibling. Für das Angeln im Meer wird keine Angelgebühr erhoben.

Angeln auf Salzwasserfische mit Netzen
Regeln für das Angeln mit Netzen

Alle Stellnetze zum Fang von Salzwasserfischen müssen in der Zeit vom 1. März bis 30. September so abgesenkt werden, dass sich die gesamte  jederzeit mindestens 3 m unter dem Meeresspiegel befindet.

Anforderungen an die Vorsicht für das Angeln mit Netzen
Eine Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die Person, die Salzwasserfische angelt, hätte verstehen müssen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Lachse, Meerforellen oder Saiblinge fängt. Die Anforderungen gelten für alle.

Angeln auf Heilbutt
Verordnungen der Fischereidirektion vom 1. Juni 2023

Vom 20. Dezember bis einschließlich 31. März ist der Heilbutt geschützt und der Fang von Heilbutt im ganzen Land verboten. Die periode gilt für alle Angelausrüstung, und gilt auch für das Angeln vom Land.
Das ganze Jahr über muss jeder Heilbuttfang über 2 Meter sofort wieder ins Meer zurückgelassen werden, unabhängig davon, ob er lebensfähig, tot oder sterbend ist. Wegen der Gefahr der Aufnahme von Umweltgiften durch den Verbraucher darf dieser Heilbutt weder angelandet noch gehandelt werden.
Die Mindestgröße beträgt 84 cm, was einem Heilbutt von etwa 7 kg entspricht.

Kümmere dich um den Skjerstad-Fjord
Nehmen Sie den Müll mit nach Hause. Akzeptieren Sie die Angelregeln und die Mindestgrösse. Fangen Sie nicht mehr Fisch, als Sie brauchen.

Tilpass søket etter aktiviteter og kurs

Filter Aktivitet
Open-filter icon

Velg tidspunkt

Bodø JFF

Ingen treff.