MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

BJFF har i dag et aktivt fuglehundutvalg som i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforening ivaretar både jegerinteressen og hundesporten. Foreningen ble stiftet i 1927 og har således lange tradisjoner innen feltet. Foreningen er tilsluttet Fuglehund Klubbenes Forbund.

Hundeutvalget arrangerer bl.a.:

  • Sau- og reinaversjon
  • treningssamlinger
  • klubbmesterskap
  • Salten Derby
  • Utstilling
  • Jaktprøve
  • Årscup

Av BJFFs ca.1200 medlemmer driver ca. 200 med fuglehund. Interessen for hundesport er økende og drives innen jegerens og viltpleiens rammer.

Regler for Heggmoen dressurområde.

Kart over Heggmoen dressurområde
Kart over Heggmoen dressurområde

​​Heggmoen dressurområde forvaltes av det til enhver tid sittende styret i Fuglehundutvalget i Bodø Jeger- og Fiskerforening (BJFF)

Formålet med området er at man i tidsrommet med båndtvang skal ha mulighet til å trene på dressurmomenter hvor hundene må være løse. Hunder må også få mulighet til å løpe fritt for å unngå stress og få utløp for overflødig energi i dette tidsrommet.

Pågår det organisert trening eller man ser at noen trener på dressurmomenter som apport, innkalling og lignende må man vise hensyn og forstyrre minst mulig. 

I tidsrommet fra og med 1. april og til og med 10. mai er området underlagt båndtvangsbestemmelser på grunn av reindrift. Duokta reinbeitedistrikt skal kontaktes hver vår før området tas i bruk. Etter avtale mellom Duokta reinbeitedistrikt og BJFF kan båndtvangsbestemmelsen oppheves i hele eller deler av det nevnte tidsrommet.

 BJFF har ansvar for å skilte området med "Stengt pga reindrift". Åpningen kunngjøres på www.bjff.no,facebook og på stedet. Ved behov kan området også stenges utenfor det nevnte tidsrommet. Ved parkeringsplassen på bakketoppen skal det stå skilt med følgende påskrift: DRESSUROMRÅDE HUND, VILTLOVENS § 55. Det skal også henge kart der dressurområdets avgrensning tydelig kommer fram.

Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til Fuglehundutvalget i BJFF, slik at Fuglehundutvalget har oversikt over hva som skjer i området. BJFFs egne aktiviteter har fortrinnsrett til området hvis flere arrangementer kolliderer.

Alle hunder har i utgangspunktet adgang. Hundene skal være under kontroll, og ved uønskede episoder (aggressivitet, ukontrollert ferdsel utenfor området og lignende) kan Fuglehundutvalget i BJFF beslutte å nekte disse hundene og eierne adgang til dressurområdet.

Spørsmål angående dressurområdet eller rapportering av uønskede episoder kan rettes til Magnus Fjeldså på telefon 90617359 eller mail [email protected]

Alle BJFFs medlemmer kan nå nyte godt av foravtale med Hills og Evidensia Bodø dyresykehus.

​​​​Fuglehundutvalget i BJFF har innledet et sponsorsamarbeid med Hills og Evidensia Bodø dyresykehus. 

Handler våre medlemmer Hills hundefor hos Evidensia Bodø dyresykehus gis det rabatt på 30%. Avtalen erstatter utløpt avtale med Spesific.

Hills er ett kvalitetsfor og det finnes mange varianter av både vanlig hundefor og spesialfor. For mer informasjon trykk på lenkene nedenfor.

Hills logo PNG_png.jpg
Hills hundefor
evidensia-logo_jpg.jpg
Evidensia Bodø dyresykehus

Hills og Evidensia Bodø dyresykehus sponser med forpremier til fuglehundutvalgets  arrangementer.

Husk å spørre om avtalen og dokumentere medlemskap i BJFF ved kjøp av Hillsfor hos Evidensia Bodø dyresykehus.

Magnus Fjeldså Leder [email protected]​​​  906 17 359
Harald Schjølberg Nestleder [email protected] 907 34 414​
Jan Gunnar Jenssen  Medlem [email protected] 932 54 591
Svein Helge Johansen Medlem [email protected] 906 66 647​​
Gro Johanne Benum Medlem [email protected] 481 29 839
Lasse Rendal    Medlem [email protected]­.com 468 21 665

 

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Bodø JFF