Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

BJFF har i dag et aktivt fuglehundutvalg som i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforening ivaretar både jegerinteressen og hundesporten. Foreningen ble stiftet i 1927 og har således lange tradisjoner innen feltet. Foreningen er tilsluttet Fuglehund Klubbenes Forbund.

Hundeutvalget arrangerer bl.a.:

  • Sau- og reinaversjon
  • treningssamlinger
  • klubbmesterskap
  • Salten Derby
  • Utstilling
  • Jaktprøve
  • Årscup

Av BJFFs ca.1200 medlemmer driver ca. 200 med fuglehund. Interessen for hundesport er økende og drives innen jegerens og viltpleiens rammer.

Regler for Heggmoen dressurområde.

Kart over Heggmoen dressurområde
Kart over Heggmoen dressurområde

​​Heggmoen dressurområde forvaltes av det til enhver tid sittende styret i Fuglehundutvalget i Bodø Jeger- og Fiskerforening (BJFF)

Formålet med området er at man i tidsrommet med båndtvang skal ha mulighet til å trene på dressurmomenter hvor hundene må være løse. Hunder må også få mulighet til å løpe fritt for å unngå stress og få utløp for overflødig energi i dette tidsrommet.

Pågår det organisert trening eller man ser at noen trener på dressurmomenter som apport, innkalling og lignende må man vise hensyn og forstyrre minst mulig. 

I tidsrommet fra og med 1. april og til og med 10. mai er området underlagt båndtvangsbestemmelser på grunn av reindrift. Duokta reinbeitedistrikt skal kontaktes hver vår før området tas i bruk. Etter avtale mellom Duokta reinbeitedistrikt og BJFF kan båndtvangsbestemmelsen oppheves i hele eller deler av det nevnte tidsrommet.

 BJFF har ansvar for å skilte området med "Stengt pga reindrift". Åpningen kunngjøres på www.bjff.no,facebook og på stedet. Ved behov kan området også stenges utenfor det nevnte tidsrommet. Ved parkeringsplassen på bakketoppen skal det stå skilt med følgende påskrift: DRESSUROMRÅDE HUND, VILTLOVENS § 55. Det skal også henge kart der dressurområdets avgrensning tydelig kommer fram.

Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til Fuglehundutvalget i BJFF, slik at Fuglehundutvalget har oversikt over hva som skjer i området. BJFFs egne aktiviteter har fortrinnsrett til området hvis flere arrangementer kolliderer.

Alle hunder har i utgangspunktet adgang. Hundene skal være under kontroll, og ved uønskede episoder (aggressivitet, ukontrollert ferdsel utenfor området og lignende) kan Fuglehundutvalget i BJFF beslutte å nekte disse hundene og eierne adgang til dressurområdet.

Spørsmål angående dressurområdet eller rapportering av uønskede episoder kan rettes til Magnus Fjeldså på telefon 90617359 eller mail magfjeld@live.com.

De fleste hunder vil instinktivt jage, noe som kan bli et stort problem når en ferdes i områder der det er bufe. For å gå på jaktprøve eller jakt, kreves det ofte at du kan forevise gyldig bufebevis. Dette kan du få hvis du deltar på godkjente "sauerenhetskurs".

Fremgangsmåte

For å få bufebevis må hunden delta minst 2 kvelder hvis den tidligere ikke har fått godkjent bufebevis.

Når du møter på dressurplassen første gang, får hunden på seg et spesielt dressurhalsbånd som inneholder en radiomottaker og to elektroder for strøm. Eier med hund vil så gå sammen med en instruktør inn i et inngjerdet område med en liten flokk sauer. Hunden slippes så fri etter ordre fra instruktør. Instruktøren bærer med seg en liten radiosender som utløser strøm i dressurhalsbåndet i styrke og varighet etter behov. Når hunden aktivt starter jag etter sauene, utløses et strømstøt som er såpass kraftig at hunden oppgir forsøket på jakt. Hensikten er at hunden skal forbinde jaging etter sau med sterkt ubehag. Har hunden lært dette skikkelig, vil den sannsynligvis ikke gjøre flere forsøk. Noen hunder har imidlertid sterke drifter og vil prøve seg igjen. For hvert nytt forsøk får hunden et strømstøt. Man avslutter gjerne etter at hunden har fått tre støt og venter så minst 14 dager før man prøver hunden igjen. Viser hunden da ingen interesse for sauen, kan bufebevis utstedes. Jager hunden imidlertid denne gangen også, må den møte en tredje gang, og i hardnakka tilfeller kanskje en fjerde gang. Bufebevis kan altså ikke utstedes før hunden din viser klar redsel eller mangel på interesse for sauen. Det viser seg at hunder som aldri har vært i kontakt med sauer før, har større forutsetning for å få en vellykket dressur.

Om du så får utstedt bufebevis, så garanterer ikke det 100 % for at du kan gå trygt i marka og hunden din aldri vil jage sau. Møter du sau, så ikke test hunden din, men signaliser med ord og kroppsspråk at sau er "farlige" dyr og gå vekk fra sauene.

Dersom du lar hunden din ofte komme i kontakt med sau viser erfaringen at hunden etter hvert mister respekten for sau og vil igjen jage bare anledningen byr seg. Husk at det er utelukkende eiers ansvar (uansett om hunder har eller mangler bufebevis) å respektere båndtvangsbestemmelsene.

Dummy

Før du kan møte til sauerenhetskurset, er det en fordel at hunden din har gått med dummyhalsbånd i minst en uke. Dette er et bånd som etterligner el-båndet slik at hunden ikke skal forbinde båndet med selve dressursituasjonen. Dummyer kan man lage selv (etter instruksjon). Hunden bør ha dette på hver gang hunden tas med på tur og ellers så ofte som mulig. Dummyhalsbåndet bør sitte på når man møter til dressur. Dummyhalsbåndet bør ogs​å sitte på noen dager etter avsluttet dressur. Dummy lages ved at du tar to lommelyktbatterier (de store) og tapes til en lærreim som strammes rundt halsen slik at hunden kjenner vekt og trykk.  Ikke for stramt, men heller ikke slik at batteriene blir hengende og slenge:

Alder og varighet

Hunden bør være minst 9 måneder før den kan delta på el-dressur. Er hunden veldig ung, kan den være for umoden til å ta dressur. Dette vil instruktøren avgjøre. Husk at det er hundeeiers ansvar å følge opp og ta hunden til ny test om man er usikker på hundens adferd i forhold til sau. Det anbefales repetisjon hvert andre år for å sjekke om dressuren sitter.

Sted

Dressuren foregår på gårder i Bodø bys nærområder.

Man prøver å tilstrebe at en hund ikke møter på samme plass flere ganger. Det kan også være forskjellige instruktører fra gang til gang.

Alle BJFFs medlemmer kan nå nyte godt av foravtale med Hills og Evidensia Bodø dyresykehus.

​​​​Fuglehundutvalget i BJFF har innledet et sponsorsamarbeid med Hills og Evidensia Bodø dyresykehus. 

Handler våre medlemmer Hills hundefor hos Evidensia Bodø dyresykehus gis det rabatt på 30%. Avtalen erstatter utløpt avtale med Spesific.

Hills er ett kvalitetsfor og det finnes mange varianter av både vanlig hundefor og spesialfor. For mer informasjon trykk på lenkene nedenfor.

Hills logo PNG_png.jpg
Hills hundefor
evidensia-logo_jpg.jpg
Evidensia Bodø dyresykehus

Hills og Evidensia Bodø dyresykehus sponser med forpremier til fuglehundutvalgets  arrangementer.

Husk å spørre om avtalen og dokumentere medlemskap i BJFF ved kjøp av Hillsfor hos Evidensia Bodø dyresykehus.

Bjørn-Helge KarstensenLeder bjorn-hk@hotmail.com959 36 682
Gro Johanne BenumNestledergro.johanne.benum@avinor.no481 29 839
Magnus FjeldsåMedlemmagfjeld@live.com906 17 359
Svein Helge JohansenMedlemshj_71@live.com906 66 647​​
Kristine LiaMedlemkristinelia1994@gmail.com416 24 195
Lasse Rendal   Medlemlasse_1337@hotmail­.com468 21 665
Harald SchjølbergMedlemxtraharald@ggmail.com907 34 414
Johannes Holmvåg NordnesMedlemjholmvaag@hotmail.com482 84 789
Finn Volla KarlsenMedlemfinnvk@gmail.com977 63 685
Tony RøshagenMedlemtony.roshagen@icloud.com406 06 666
Linn OlssonMedlemmarialinnolsson@hotmail.com955 27 477
Rolf Arne TønsethMedlemrolf.toenseth@gmail.com413 06 557
Isabell LillegaardMedlemisabellpolat@hotmail.com957 79 695

 

Tilpass søket etter aktiviteter og kurs

Filter Aktivitet
Open-filter icon

Velg tidspunkt

Bodø JFF

Ingen treff.