Fiskesommer 2022 med Bodø JFF er i gang ved Svartneset på Soløyvatnet. Ca. 80 deltakere gjorde det til en kjempe fin dag.

BJFF ønsker innspill til Plan for idrett og friluftsliv i Bodø kommune

Bodø kommune skal revidere Plan for idrett og friluftsliv. Bodø JFF ønsker innspill fra medlemmer som kan forbedre mulighetene for friluftsliv i kommunen.

Publisert: 23. januar 2023 kl. 12.46

Høringsfristen er 1. mars 2023, og Bodø JFF skal behandle Plan for idrett og friluftsliv 2024 - 2027 på planlagt styremøte 20. februar. Innspill må komme før den tid, og sendes til [email protected]

Sentrale temaer i dette arbeidet er:
-  tilrettelegging av anlegg og områder for alle
-  arealer
-  estetikk og miljø
-  oppvekst og nærmiljø
-  folkehelse
-  egenorganisert aktivitet og arrangementer
-  muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen
-  tilrettelegging for inkludering og mangfold
-  organisering og samarbeid
-  informasjon og kommunikasjon
-  drift og vedlikehold

Mer informasjon finner du her.