Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøte 2024 i Bodø JFF holdes i Lillesalen på Folkets Hus onsdag 20. mars 2024 kl 18.00.

Publisert: 08. februar 2024 kl. 14.43

Sist oppdatert: 08. februar 2024 kl. 15.06

Dagsorden

 1. Konstituering av møtet
  - Godkjenning av innkallingen
  - Godkjenning av dagsorden
  - Valg av ordstyrer
  - Valg av sekretær
  -  Valg av tellekorps
  -  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
 2. Styrets årsmelding og utvalgenes årsmeldinger for 2023
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 5. Retningslinjer for foreningsdriften
 6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 7. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemsskap
 9. Valg av styre i henhold til § 8
 10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 11. Valg av valgkomite på tre medlemmer
 12. Valg av revisor(er)
 13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer/NJFFs innsatsmedalje
 14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm


Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 6. mars 2024.
Saker kan sendes på e-post til [email protected] eller per post til Bodø JFF, Postboks 535, 8001 Bodø.

Styrets frist for å sende ut årsmøtepapirene er 13. mars 2024. Disse blir lagt ut på hjemmesiden og på Facebook.

Vedtektene til Bodø JFF finner du her.

 

Alle medlemmer er velkommen.