Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Hundeutvalget i NJFF Nordland består av Fylkesintruktørene våre i:

​FI Aversjonsdressur: 

(Leder av utvalget) Norvald Ruderaas, mobil: 993 07 500, e-post: [email protected]

FI Jakthunddressur: 

​Ikke besatt

FI Ettersøk nord: .

(Nestleder)Jan-Thore Olsen, mobil: 905 46 741, e-post: j​[email protected]

FI Ettersøk midt:

Willy Rudborg, mobil: ​913 37 ​285, e-post: [email protected]

FI Ettersøk sør:

Tom Kenneth Bjørnvik, mobil: 913 70 874, e-post: [email protected]


Retningslinjene for utvalget er som følger:

 • Uttalelse til høringer som er av betydning for å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Nordland, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport i Nordland. Utvalget bør gå inn i alle spørsmål som vedrører utvalgets fagområde og gi råd til styret angående de forskjellige saker.
 • Utvalget har myndighet til å ta initiativ til å fremme/arbeide med saker som hundeutvalg/lokallag/medlemmer er særskilt opptatt av.
 • Resultat av utvalgets arbeid som eventuelle uttalelser, svar på høringer, innspill overfor samarbeidspartnere, grunneiere og forvaltere skal alltid godkjennes av styret eller AU før utsendelse.
 • Utvalget skal samarbeide med lokale hundeklubber, og koordinere hundeaktiviteter i lokallagene i Nordland, slik at de kan ha lokale aktiviteter for hund som f.eks. prøver, utstillinger, hundekurs og utdanning av instruktører innen hund.
 • Utvalget skal koordinere ettersøksprøver i Nordland.
 • Utvalget skal bevisstgjøre og synliggjøre hundeaktiviteten i lokalforeningene.
 • Utvalget skal bidra til at NJFF Nordland har nok tilgang på dommere til godkjennings- og ettersøksprøver i Nordland.
 • Utvalget skal bidra til at norsk jaktkultur med hund i Nordland blir ivaretatt.
 • Utarbeide årsrapport innen 15. januar.​
 • Utarbeide handlingsplan med budsjett for virksomheten.​

 

NJFF Nordland utdanner og autoriserer derfor instruktører som kan foreta denne dressuren ute i våre lokalforeninger. Dette er et svært viktig arbeid - både for hunden, folk og ikke minst bufe!

​​

Tidligere jakt med løs hund​​​

Hvert år dresseres flere tusen hunder i Norge fra å jage bufe. I tillegg er flere tusen hunder inne til oppdatering. 

Denne kursvirksomheten bidrar til at man i mange områder får starte jakt med hund tidligere enn man ellers ville, før beitedyr er tatt ned fra beite.

Ha kontroll på hunden​​

Også du bør forvisse deg om at din hund ikke jager husdyr eller tamrein på beite før du drar på jakt. Slike hendelser er ikke opprivende bare for deg. 

I tillegg til at de dyr som jages kan bli skadet, kan slike hendelser også medføre negative holdninger og konsekvenser for hundehold generelt og bruk av jakthunder spesielt.​

Ikke kun for jakthunder​​

Tilbudet om aversjonsdressur er åpent også for hunder som ikke er definert som jakthunder. Erfaringer de seinere år viser at det svært ofte er hunder av disse rasene som er involvert i hendelser hvor sauer blir jaget, skadet eller drept. Alle hunderaser har jaktinnstinkt. 

Som seriøs hundeeier er det derfor riktig å gjøre hva som er mulig for å hindre at hunder forstyrrer eller skader bufe selv om man ikke har hund av jakthundrase.

NJFF har utar​beidet et informasjonshefte for hundeeiere om hvordan aversjonsdressuren gjennomføres og hvordan du skal forberede hunden. Les mer her.​

Merk at det våre lokalforeninger som gjennomfører aversjonsdressuren, ikke fylkeslaget! Se vårt lokallagskart for å finne ditt nærmeste lokallag, og sjekk om de tilbyr det.

Om lokallaget ditt har behov for å få utdannet aversjonsinstruktør, må behovet meldes inn til oss i fylkeslaget. Det kan du gjøre på telefon: 94172727 eller på e-post: [email protected]

Vår Fylkesinstruktør i aversjon er:

Norvald Ruderaas, 

mobil: 934 99 353 e-post: [email protected]​​

 

Opplæring av jakthunder er et viktig og interessant innsatsområde blant jegere og andre hundefolk. Gode jakthunder beriker jaktopplevelsen

​​​

Jakthunddressur instruktør

Som dressurinstruktør er du utdannet for å kunne avholde ulike valp- og unghundkurs for din lokalforening. Vi skiller ikke på raser, hund er hund, og generell dressur og lydighet er lik for alle.

Ko​​mpetansekrav:

For å bli jakthunddressur instruktør kreves det både teoretisk og praktisk kompetanse. Du må ha Jakthund grunnkurs, samt kurset Jakthunddressur instruktør som går over 24 timer. Jakthunddressur instruktør tar for seg hundedressur både i teori og praktisk. Du får jobbet mye med egen hund, samt at du får øvd på å gå inn i instruktørrollen.

​​Hvorda​​n går jeg frem for å bli instruktør?

Når du nå har bestemt deg for å bli instruktør, tar du kontakt med din forening og avklarer behovet for lokale instruktører. De fleste foreninger vil stille seg positive til ditt ønske om å bli instruktør, og når foreningen først utdanner nye instruktører sender de som regel flere på kurs. 

Hvem er jeg instruktør for?​

Som dressurinstruktør er du tilknyttet en lokalforening, og fungerer som veileder og kursholder for foreningens kurs. Alle instruktører tegner som nevnt en standardkontrakt med sin forening, hvor ansvarsområdet og forpliktelsene defineres nærmere.​

Ønske om kurs må meldes inn til fylkeslaget enten via telefon 94172727 eller 

e-post: [email protected]

Vår fylkesinstruktør i Jakthundinstruktør er 

Steinar Pettersen​

telefon:990 31 305.  epost: [email protected] ​

 

​​​Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund. Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund vil si at ettersøkshunden eller ettersøksekvipasjen må være på skadestedet innen fire timer, hvis jeger/jaktlag ikke selv har tilgang til egen godkjent ettersøkshund

​​​​​​

Ettersøksopplæring

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tilbyr ettersøkskurs for alle. Vi har ettersøkskurs som er egnet for nybegynneren som har fått sin første hund, til sporspesialisten som ønsker ytterlige fordypning, til de som ønsker å gå videre og bli ettersøksinstruktør eller ettersøksdommer for sitt lokallag. 

Ettersøk grunnkurs, stu​dieplan​ - kurset for hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få frem en godkjent ettersøkshund. Arrangeres av våre lokalforeninger.

Ettersøk grunnkurs, trinn 2, studieplan - kurset for deg og din hund, for ekvipasjen, som allerede kan følge et spor, men som ønsker faglig påfyll, nye treningsmetoder og økt kunnskap om å lese hund. Arrangeres av våre lokalforeninger.

Ettersøk videregående, studieplan​ - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk videregående - del 2, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Obligatorisk for alle som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Du må ha avlagt del 1 før du møter opp. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk, den sporrene hunden, studieplan - kurset for jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing. Arrangeres av vårt Jakt- & Fiskesenter på Flå.

Ettersøk av villsvin, studieplan - kurset for deg som ønsker å lære mer om villsvinet og hvordan ettersøk av villsvin kan foregå.

Ettersøk in​struktør - kurset for hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i sin lokalforening. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk dommer - teorikurs for deg som ønsker å bli ettersøksdommer i din lokalforening. I tillegg kreves det gjennomført og bestått elev- og aspirantarbeid for å kunne bli dommer. Kandidatkort som du må ha med deg under utdanningen din finner du her. Arrangeres av våre fylkeslag.

Utdanning av ettersøksinstruktører i NJFF

Godkjenningsprøver​​​

Både NJFF og NKK arrangerer godkjenningsprøver forettersøksekvipasjer, som består av ei blodsporprøve og ei fersksporprøve. 

Fra og med 2017 har NJFF hatt egen terminliste for godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. På disse prøvene vil du kun bli bedømt godkjent eller ikke-godkjent ettersøksekvipasje.

​Arrangører - alle våre lokalforeninger og fylkeslag kan arrangere godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. 

--Søknad - Alle som ønsker å avholde godkjenningsprøver søker på fastsatt skjema, som du finner her​, på e-post til ettersok(a)njff.no innen 31.oktober året før prøven skal avholdes. Prøvene skal arrangeres ihht regelverket fastsatt av Miljødirektoratet i Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer, fra 1.januar 2017.

--Rapport - Alle som har arrangert prøve må innen 31.de​sember det samme året, sende inn rapport på fastsatt skjema, som du finner her, på e-post til ettersok(a)njff.no.​ Kopi av kritikkskjemaene skal ligge ved. Arrangør er også pliktig til å oppbevare en kopi av kritikkskjemaene. Dette kan i dag løses enkelt ved å benytte seg av smarttelefon med kamera. Når du som dommer har dømt ei prøve, fyller du ut kritikkskjemaet​, tar bilde av det med telefonen din, slik at både arrangør og NJFF sentralt kan ha en kopi av skjemaet.

Terminliste for prøvene i NKK, der både NKK og NJFFs foreninger også har prøver, finner du på NKKs nettside og du kan søke deg frem til de ulike prøvene på denne linken her. Hvis du ønsker å få resultatene dine stambokført, så må du gå disse prøvene.

Skjema for å få godkjent din ettersøkshund, som du som hundefører må ha med deg når du skal gå prøvene, finner du her​.

​​​​Slik skaffer du deg avtale om etter​søkshund

Norsk Kennel Klub forestår registrering av godkjente ettersøkshunder i sitt Ettersøkshundregister. Her ligger også alle som har tatt kurset "Ettersøk videregående" inne.

På nettsidene til Norsk Kennel Klubb kan man gå inn på ettersøkssidene og søke deg fram til en ekvipasje i din region.

Henvendelser vedrørende ettersøksekvipasjer kan enten rettes til NJFF eller NKK.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til "Instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer" fastsatt av Miljødirektoratet. Instruksen ble sist endret 1.januar 2017. Hele veilederen til forskriften med kommentarer og instruks, finner du her.

Det er Miljødirektoratet som fastsetter regelverket for ettersøk. De har en egen side med informasjon om ettersøk. Siden finner du her.

For de som ikke har egen hund og ønsker å skrive en ettersøksavtale, så må både du som jeger/ jaktlag og ettersøksjegeren signere på denne. Ettersøksavtale finner du her.

​​​Endringer fra 1.april 2016

​For eget jaktlag

Det er verdt å merke seg at 1. april 2016 falt unntaksbestemmelsene vedrørende ettersøkshund bort, tidligere §26, og alle nye hunder må gjennom en blodsporprøve og en fersksporprøve for å bli godkjente. 

Imidlertid er det viktig å være klar over at det fra samme dato kom inn en ny §26, som omhandler overgangsbestemmelser. Blant annet sier den at hunder som er godkjente før denne tid, vil være godkjente ettersøkshunder ut hundens levetid. 

I tillegg må fører nummer to til en hund også gå både blod- og fersksporprøve, for å bli godkjent som ettersøksekvipasje.​​

For det offentlige

Det har i tillegg blitt stilt ytterligere krav til de som skal ta på seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige. 

Alle som skriver en avtale med kommunen om offentlige ettersøk, skal ha;

 

 • ​tilgang til godkjent ettersøkshund
 • ettersøksjegeren må ha bestått kurset "Ettersøk videregående". Kurset "Ettersøk videregående" består av to deler. Del 1 er et e-læringskurs som kan tas hjemme på egen pc. Kurset finner du her! Du må logge inn på Miljødirektorates Trainingsportal, gå igjennom kurset og avlegge elektronisk eksamen. Du må ta vare på kursbeviset av at du har bestått del 1, og sammen med det så må du ta med deg dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregistrert og har ført hund frem til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i ettersøkshundregisteret, når du møter opp til del 2 av kurset, dvs den praktiske utedagen. Det er Miljødirektoratet som har satt dette kravet for alle som skal ta på seg ettersøksoppdrag for det offentlige.

For de som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige, så er det greit å kjenne til nettstedet Miljøkommune, som er et nettsted der Miljødirektoratet informerer kommunene om ulike sider av miljøet. Siden som omhandler ettersøk av storvilt, finner du her​.

 

Ettersøk videregående - del 1 - e-læringskurset, finner du her.

Terminliste NJFF - Godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, finner du her.​
 

NJFF Nordland har 3 Fylkesinstruktører på Ettersøk:

Ettersøk nord: Jan-Thore Olsen​ telefon: 905 46 741. 

E-post: [email protected]

Ettersøk midt: Willy Rudborg​ Telefon: 913 37 285. 

E-post: [email protected]

Ettersøk sør: Tom Kenneth Bjørnvik Telefon: 913 70 874. 

E-post: [email protected] 

 

 

NJFF har inngått forsikringssavtale med Eika forsikring - markedets ledende hundeforsikring!  Som medlem i NJFF vil du ha tilgang til eksklusive fordeler i din hundeforsikring.

 • 15% egenandel​
 • NJFF - rabatt
 • Ubegrenset antall videokonsultasjoner med veterinær(FirstVet)

For mer informasjon - TRYKK HER

NJFF Nordland arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer opp mot skadet hjortevilt. Referansenr for blodspor er 12270 og referansenr for ferskspor er 12167. Dette er bevegelige prøver, og arrangeres i perioden 1. mai til 1. november for blodspor, og i perioden 1. juli til 1. november for ferskspor.

​​​ 

Påmelding skjer til NJFF Nordland med påmeldingsfrist på en uke. Påmelding sendes [email protected] med navn, adresse, e-post og tlf nr til eier og fører, samt ID-nummer, rase, navn og fødselsdato til hund. Påmelding som ikke er korrekt eller mangler opplysninger vil bli returnert med anmerkning om hva som mangler.

Etter påmelding kontakter NJFF Nordland en dommer, som gjør avtale med prøvedeltaker om prøvedato og prøvested. I noen deler av Nordland kan det være vanskelig å få tak i dommer, slik at det kan ta noe tid før prøven kan avlegges. Påmeldingsavgift på kr. 450.- pr prøve, skal betales samtidig med påmelding til konto 4750 62 62301 og merkes med «sporprøve + navn på fører»

Registreringsskjema blir tilsendt etter at påmeldingsavgift er betalt, og deltaker fyller inn del 1 på registreringsskjema før oppmøte på prøven. Sammen med registreringsskjemaet følger også Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet 1. januar 2017.

Reglene det dømmes etter er fastsett av Miljødirektoratet, og er de samme som blir brukt av NKK. Forskjellen, mellom NJFF og NKK er at NJFF bedømmer bare godkjent/ikke godkjent. Kritikkskjemaet som brukes er et kombinert blod- og fersksporskjema og fungerer også som et godkjenningsskjema. Dette skjemaet skal deltakeren beholde og sende inn til NKK etter at både blod- og fersksporprøven er bestått for registrering i ettersøksregisteret.

Godkjenningsprøve hos NJFF gir ikke grunnlag for championat hos NKK.

Alle hunder må være ID-merket, og minimum innført i Dyreidentitet sitt register. Hunden må ha fylt 9 måneder før første prøvedag. Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og fremvises på oppfordring til arrangør. Vaksinasjonsattest må ikke være eldre enn 24 måneder.

Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 dager.​​​

Terminliste for godkjenningsprøver 2023

Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer.pdf