Godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer

Norges Jeger og Fiskerforbund arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, som består av en blodsporprøve og en fersksporprøve.

Publisert: 20. januar 2022 kl. 14.28

Sist oppdatert: 06. februar 2024 kl. 13.44

Fra og med 2017 har NJFF hatt egen terminliste for godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. NJFFs terminliste finner du her. På disse prøvene vil du kun bli bedømt godkjent eller ikke-godkjent ettersøksekvipasje.

Godkjenningsprøven på blodspor kan arrangeres som en samlet- eller bevegelig prøve. Godkjenningsprøven på ferskspor arrangeres som en bevegelig prøve og kan ikke arrangeres i perioden langfredag - 1.påskedag, 1.mai - 30.juni og 24. - 31.desember.

Arrangører - Alle våre lokalforeninger og fylkeslag kan arrangere godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. 

Søknad - Alle som ønsker å avholde godkjenningsprøver søker på fastsatt skjema gjennom NJFFs Søknadsportal.​ MERK: Det er kun personer som er registrert med tillitsverv i foreningen som kan legge inn selve søknaden. 

Søknadsfrist er 1. november året før prøven skal avholdes. Prøvene skal arrangeres ihht regelverket fastsatt av Miljødirektoratet i Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer, fra 1.januar 2017.

Rapport - Alle som har arrangert prøve må innen 31.de​sember det samme året, rapportere gjennom NJFFs Søknadsportal. Kopi av kritikkskjemaene skal ligge ved. Arrangør er også pliktig til å oppbevare en kopi av kritikkskjemaene. Dette kan i dag løses enkelt ved å benytte seg av smarttelefon med kamera. Når du som dommer har dømt en prøve, fyller du ut registreringsskjema for ettersøkshund, tar bilde av det med telefonen din, slik at både arrangør og NJFF sentralt kan ha en kopi av skjemaet.