MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Vi i Narvik Jeger- og Fiskerforening vil gjerne gi deg en oversikt over de muligheter du har for utøvelse av sportsfiske i Narvikområdet, og vi håper du får nytte av våre temasider om innlandsfiske, havfiske og lakseelver i Narvikområdet.

Narvikområdet byr på gode muligheter for både innlandsfiske, havfiske og fiske etter laksefisk. Narvik JFF startet allerede ved etableringen i 1911 med kultiveringsarbeid i vann og elver, og dette arbeidet videreføres også i dag. På sidene vil du få en oversikt over det arbeid som utføres på dette området i dag.

Narvikområdet byr på gode muligheter for innlandsfiske, og Narvik Jeger og Fiskerforening har allerede fra etableringen i 1911 tilrettelagt for dette fisket gjennom en utstrakt kultivering. Her finner du en betraktning om sommerfisket til fjells. Les mer nedenfor.

Narvik Jeger- og Fiskerforening (Narvik JFF),har avtale med Trældal, Nygård, Hergot og Tyttebærvika utmarkslag om fiske og småviltjakt innenfor utmarkslagenes områder. Foreningen forpakter også fiskeretten Maridalen (Skau grunneierlag). Medlemskap i Narvik JFF gir rett til fritt fiske i hht gjeldende fiskeregler disse steder (medlemskortet gjelder som fiskekort). Vi inngikk i 2007 samarbeidsavtale med Beisfjord Grunneierlag, og medlemskap i Narvik JFF gir redusert pris på fiskekort innen grunneierlagets område. Narvik JFF utøver også kultivering for Statskog på statens grunn i kommunen. For fiske på disse områder må det løses fiskekort for Statskog.

 

Fiskekort for ikke-medlemmer er lagt ut på Inatur, automat ved Hærslatta camping og Sportssenteret i Narvik og kjøpes herfra.

Klikk på følgende lenker:

Fiskeregler finnes i områdebeskrivelsene på Inatur.


Her følger en beskrivelse av de områdene Narvik JFF forpakter eller bidrar til kultivering av. Ved å klikke på filene under kommer du direkte til aktuelt område.

Aktuelle kart:
Turkart Narvik – Abisko i målestokk 1:100 000, best nr. 2409. Dekker også svensk side.
Norge 1:50 000, serie M711. Kartpakke 12, best nr. 1521.
Til sammen 8 kart som dekker området Skjomen - Bjørnfjell     

Ny serie M711  nr. 156, 157, 161 og 162                                            


Vi håper beskrivelsen av områdene bidrar til at du kommer deg ut i Narviks fjellområder. Fjellturer i området vil sannsynligvis gi også deg flotte natur- og fiskeopplevelser!

​​​Det er flere elver med laksefisk i Narvik kommune. Elvene er små, de fleste er påvirket av kraftutbygging og fiskeforholdene er best ved rimelig høy vannføring. Laksevassdragene i kommunen er Rombakselva, Skjoma også kalt Elvegårdselva i Skjomen, Elvegårdselva i Bjerkvik og Lakselva i Beisfjord.

Merk: Skjoma er stengt for fiske inntil videre.

Merk: Lakselva i Beisfjord er stengt for fiske inntil videre​​.

Fiskekort for Lakselva Beisfjord og Rombakselva er lagt ut på Inatur og kjøpes herfra.

Klikk på følgende lenke:

Fiskeregler finnes i beskrivelsen på Inatur.


Ved å trykke på overskriften til elvene under finner du mer detaljert informasjon.

Ofotfjorden med fjordarmene Rombaken, Herjangen, Beisfjorden, Skjomen og Ballangen gir et variert og rikholdig tilbud til dem som liker å ferdes på sjøen i båt, eller langs strandsonen med fiskestang​.

​​​Narvik Jeger- og Fiskerforening startet allerede i 1911 med yngelutsetting i en rekke vann og elver. Det var da flere fisketomme vann i området, og det settes også i dag ut ørretyngel i mange vann i Narvikfjellene hvor det ikke er naturlig reproduksjon. Foreningen foretar årlig stamfiske, fiskeutsetting samt prøvefiske/fiskeundersøkelser. 

Narvik JFF har opparbeidet god erfaring på området, og har i mange år hatt et eget klekkeri som er godkjent for produksjon og utsetting av ørretyngel i indre Ofoten. Det ytes en stor dugnadsinnsats for å drifte klekkeriet, det er bla nødvendig med daglig renhold og ettersyn med foring. Etterspørselen etter settefisk og predatorfisk er økende, og Narvik JFF utvidet klekkeriet i flere omganger.

Narvik JFF administrerer to båter i NJFFs "1 nøkkel - 100 båter"-ordning. Alle NJFF-medlemmer får tilgang til 100 båter rundt om i landet. Medlemmer bestiller enkelt sin egen båtnøkkel i njffbutikken.no​. ​
TO-BATER-1200.png

 

Narvik JFF har lagt ut to båter:
  • En ligger i Hartvikvannet ved Bjerkvik og kan bestilles her​ .
  • En ligger ved Klubbhuset til Narvik Båtforening og kan bestilles her​.

Skitt fiske! ​