MENY hamburgermeny Close-menu button

Om oss

​​Narvik Jæger- og Fiskerforening ble stiftet 26.april 1911​. Foreningen har ca. 500 medlemmer.

Foreningens klubbhus ligger like nedenfor det gamle bybassenget mellom Snorres gate og Fjellveien, og vi har et klekkeri i Fossestuaområdet.

Klubbhus.jpg
Klubbhus

 

Klubbhus-kart.jpg
Kart klubbhus

 

Klekkeri.jpg
Klekkeri

 

Klekkeri-kart.jpg
Kart klekkeri

 

 

Foreningens aktiviteter er hovedsakelig innenfor Narvik kommune. Kommunen har et areal på 2040 km2, og nesten 95% av kommunens areal er fjellområder som ligger høyere enn 150 meter over havet. Både kommunens befolkning og tilreisende vet å bruke de fine friluftsområdene i Narvik både sommer som vinter. Adkomsten er lett til mange fjellområder. Det er bygd veier til fjells både ved kraftutbygging på Skjomenfjellet, og ved E10 som passerer i Bjørnfjellsområdet. Ofotbanen har også vært benyttet som transportåre til fjells helt fra den ble bygd omkring år 1900. Høyfjellsområdene eies i all hovedsak av Staten og forvaltes av Statskog -Troms. Dette gjør at allmenheten kan utøve både fiske og småviltjakt i store fjellområder for rimelige kostnader.

Midnattsfiske.jpg

Kommunen er en stor kraftkommune, og det er kun et større vassdrag som ikke er berørt av vassdragsregulering. Dette har ført til store inngrep ikke minst på Skjomenfjellet, men også på Nygårdsfjellet og i Håkvikdalen. I forbindelse med utbyggingen av Sildvikvassdraget inne i Rombaksfjorden ble det opprettet et fond hvor midlene skulle brukes til fremme av fiske-, fritids- og rekreasjonsmuligheter. Narvik JFF har hvert år fått bevilgning fra dette fondet, noe foreningen er avhengig av for å opprettholde aktiviteten.

Narvik JFF forvalter innlandsfiske og småviltjakt for to grunneierlag, og medlemsskap i foreningen gir rett til fiske og småviltjakt i disse områdene. Vi har også et godt samarbeid med Statskog. Samarbeidet går bl.a. ut på å foreta fiskeutsetting av ørretyngel på Statskogs områder. Narvik JFF driver også med rypetellinger for Statskog. Foreningen har også et samarbeid med Statskraft, den største kraftverkseieren i regionen. Samarbeidet har både bestått i prøvefiske og fiskekultiveringstiltak innen Statskrafts reguleringsområde.

Narvik JFF har 6 hytter i attraktive fjellområder, og det gjennomføres en rekke aktiviteter i foreningen. Dere vil få bra inntrykk av dette gjennom å bruke litt tid på denne hjemmesiden. Vi håper at våre medlemmer og andre brukere vil dra nytte av informasjonen vi legger ut på vår hjemmeside, og ønsker stoff og tilbakemeldinger fra dere.

Narvik JFF leier ut hytter i Narvikfjellene. Vi driver også fiskekultivering og samarbeider med grunneiere og hytteforeninger.

Narvik Jeger- og Fiskerforening hadde 100 års jubileum i 2011 og fikk i den anledning utarbeidet en historiebok om foreningens virke.

Nedenfor litt om foreningens aktiviteter i tidligere tider.