Betingelser for medlemskap i NJFF

Som medlem i NJFF vil du være tilknyttet en av våre lokalforeninger. Din alder og ditt bosted vil være med på å avgjøre din medlemskategori og tilknytning til lokallag.

Publisert: 01. november 2021 kl. 11.02

Sist oppdatert: 26. september 2022 kl. 09.23

Som medlem i NJFF støtter du vårt arbeid for å sikre gode rammebetingelser for jakt og fiske, nå og i fremtiden. Du får også tilgang til alle sentrale medlemsfordeler, både hos oss og gjennom våre samarbeidspartnere. I tillegg til sentrale NJFF-fordeler, får du også tilgang til egne lokale fordeler og tilbud gjennom din lokalforening. Våre lokalforeninger har også et bredt og variert tilbud av kurs og aktiviteter til sine medlemmer

Medlemskap / Generelle vilkår

  • Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.

  • Medlemskapet varer i 12 måneder fra kjøpsdato.

  • Medlemskapet er gyldig først når kontingenten er innbetalt. Dersom medlemskontingent ikke er innbetalt i henhold til forfall kan det medføre tap av rettigheter og medlemsfordeler.

  • Som medlem får du et unikt og personlig medlemsnummer. Dette finner du på ditt digitale medlemskort dersom du logger inn via Min Side på NJFF.no.

  • Som medlem kan du når som helst si opp sitt medlemskap. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til medlemsservice: E-post: medlem@njff.no.

  • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap, og ved oppsigelse vil ikke medlemskontingenten bli refundert.

Medlemskommunikasjon, samtykke og behandling av personopplysninger

NJFF samler inn og behandler personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av medlemskapet. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger, herunder krav på innsyn, retting og sletting, viser vi til vår personvernerklæring.

Informasjon og dialog er viktige virkemidler for at du skal oppleve verdi for ditt medlemskap. Ved innmelding og på Min Side kan du samtykke til å motta informasjon og tilbud fra NJFF, samt velge hvilke kanaler du foretrekker å motta slik kommunikasjon (for eksempel e-post, SMS og andre digitale kanaler). Du kan også samtykke til at NJFF deler dine personopplysninger med utvalgte samarbeidspartnere, som for eksempel forsikringspartner, slik at du kan få medlemstilbud direkte fra disse. Samtidig samtykker du til at samarbeidspartner kan gi oss informasjon om hvilke medlemmer som benytter seg av medlemsfordelen, slik at kan være relevant i markedsføringen vår og ikke sende markedsføring til medlemmer som allerede har en medlemsavtale med våre samarbeidspartnere. Vi ønsker også å informere deg om medlemsfordeler som opphører ved eventuelt opphør av medlemskap. Medlemsbladet Jakt & Fiske er inkludert i medlemskapet, men du kan reservere deg mot å motta bladet i posten ved innmelding og på Min Side. Har du et familiemedlemskap, sidemedlemskap eller ektefelle/samboermedlemskap, så vil det kun sendes et medlemsblad til husstanden.

Endring av vilkår

NJFF forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for medlemskap i tråd med NJFF sine vedtekter og vedtak i NJFF sine besluttende organer. Aktuelle medlemsvilkår er til enhver tid tilgjengelige på NJFF.no.