MENY hamburgermeny Close-menu button

Om oss

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Vi har rundt 110.000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 regionlag.

Kontakt oss External-link icon

Norges Jeger- og fiskerforbund er en av de største friluftsorganisasjonene, og også en av de eldste organisasjonene i Norge. Vi sysselsetter rundt 80 personer, hvor 40 jobber i sentraladministrasjonen og 40 jobber på regionskontorene.

Vi jobber for å sikre jakt og fiskes sterke posisjon i Norge

Forbundets primæroppgave er å sikre allmennhetens tilgang til jakt- og fiskemuligheter i framtiden. Derfor har organisasjonen et sterkt engasjement innen naturforvaltning og ulike jakt- og fiskepolitiske spørsmål. Forbundets visjon er «jakt- og fiskeglede til alle - for alltid»

Norges Jeger- og Fiskerforbund er demokratisk organisert på alle tre organisasjonsnivåer; lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle nivåer velger egne styremedlemmer, og all drift er basert på frivillig og ideell innsats.

Vi er lokale

Det er i våre mange lokalforeninger medlemmer finner de fleste medlemstilbud og aktiviteter. Her finnes aktiviteter som jakt, fiske, skyting, trening av jakthunder og jegerprøvekurs og mye mer. 

Vi er regionale

Regionlagene fungerer som et bindeledd mellom sentraladministrasjonen og lokalforeningene i sin region. De hjelper lokalforeningene med ulike saker, fra økonomiske spørsmål, opplæring og kurs og politisk påvirkning.

Vi er nasjonale

Hvert tredje år velger landsmøtet nytt forbundsstyre og vedtar Handlingsprogrammet, som legger rammene for organisasjonens arbeid i de neste årene. Landsmøtet er det øverste organet i hele organisasjonen. Beslutninger som tas her gjelder alle nivåer. 

Vi er internasjonale

Norges Jeger- og Fiskerforbund er medlem av Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU - FACE.

About us