Om oss

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Vi har rundt 120.000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 regionlag.

NJFF er en av landets største friluftsorganisasjoner, og også en av de eldste. Vi sysselsetter rundt 80 personer, hvor 40 jobber i sentraladministrasjonen og 40 jobber på regionskontorene.

Vi jobber for å sikre jakt og fiskes sterke posisjon i Norge

Forbundets primæroppgave er å sikre allmennhetens tilgang til jakt- og fiskemuligheter i framtiden. Derfor har organisasjonen et sterkt engasjement innen naturforvaltning og ulike jakt- og fiskepolitiske spørsmål. Forbundets visjon er «jakt- og fiskeglede til alle - for alltid»

Norges Jeger- og Fiskerforbund er demokratisk organisert på alle tre organisasjonsnivåer; lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle nivåer velger egne styremedlemmer, og all drift er basert på frivillig og ideell innsats.

Vi er lokale: Det er i våre mange lokalforeninger medlemmer finner de fleste medlemstilbud og aktiviteter. Her finnes aktiviteter som jakt, fiske, skyting, trening av jakthunder og jegerprøvekurs og mye mer. 

Vi er regionale: Regionlagene fungerer som et bindeledd mellom sentraladministrasjonen og lokalforeningene i sin region. De hjelper lokalforeningene med ulike saker, fra økonomiske spørsmål, opplæring og kurs og politisk påvirkning.

Vi er nasjonale: Hvert tredje år velger landsmøtet nytt forbundsstyre og vedtar Handlingsprogrammet, som legger rammene for organisasjonens arbeid i de neste årene. Landsmøtet er det øverste organet i hele organisasjonen. Beslutninger som tas her gjelder alle nivåer. 

Vi er internasjonale: Norges Jeger- og Fiskerforbund er medlem av Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU - FACE og European Anglers Alliance (EAA).

Read this in english