MENY hamburgermeny Close-menu button

NJFFs verdigrunnlag

 I. Jakt og fiske skal foregå:

 • slik at jegerne og fiskerne har glede av sin utøvelse
 • ved at det høstes av naturens overskudd uten at den forringes
 • slik at byttet ikke lider unødvendig
 • slik at byttet ivaretas når det er en nytteressurs
 • uten at det settes unødige spor i naturen
 • med god sikkerhet og uten fare for skade på mennesker og eiendom, eller annet dyreliv
 • innenfor de fastlagte lover og regler
 • slik at det ikke virker unødig støtende på andre mennesker
 • slik at andre jegere, fiskere og øvrige brukere av naturen ikke fortrenges eller forstyrres unødvendig
 • av utøvere med gode ferdigheter og kunnskaper
 • slik at de norske jakt- og fisketradisjonene ivaretas og videreføres

II. Jeger- og fiskerorganisasjonen skal i forhold til samfunnet:

 • være den ledende kunnskapsformidleren om jakt og fiske i landet
 • drive positiv informasjon om jakt og fiske ivareta de norske jakt- og fiskeinteressene gjennom stor synlighet og bred samfunnskontakt
 • drive politisk påvirkning i saker av betydning for jakt og fiske
 • ha god kontakt og godt samarbeid med den offentlige forvaltningen, rettighetshaverne og andre som har betydning for jakt og fiske

III. Jeger- og fiskerorganisasjonen:

 • er en medlemsbasert interesseorganisasjon for norske jegere og fiskere
 • er demokratisk på alle nivåer
 • skal drive et aktivt rekrutteringsarbeid og være åpen og lett tilgjengelig for alle som ønsker å være med
 • skal drive seriøst med basis i kunnskap
 • skal drive et aktivt arbeid for at naturen skal kunne produsere høstingsverdige vilt og fiskebestander
 • skal ha gode fordeler for sine medlemmer
 • skal skape gode og attraktive miljøer for jegerne og fiskerne
 • skal sørge for god rekruttering til interne verv
 • skal drive god opplæring for å få dyktige utøvere og tillitsvalgte
 • skal drive god planlegging av virksomheten