Jaktskyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

Gjøvik & Vardal Jagtforening holder til på Reviholen Skytebane hvor vi disponerer bane for jegertrap. I sesong har vi trening på tirsdager.

Det serveres kaffe og vi har en trivelig atmosfære.

Dersom du ønsker, kan du få råd og veiledning fra våre instruktører ved å melde fra til standplassleder.

Dato og tid for treninger vises i aktivitetskalenderen nederst på siden.

Adresse: Revhiholen skytebane, Vesteråsvegen 340, 2822 Bybrua