Kvinner

Bli med! Foreningene i Oslo har til sammen et bredt tilbud til kvinner som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv, hunder og jaktskyting. Mange av tilbudene er lavterskel, det vil si at foreningene låner ut utstyr og at du vil møte flinke intruktører.

Hva har du lyst til å være med på?

  • Osloforeningene samarbeider om enkelte aktiviteter med kvinner som målgruppe. 
  • Aktivitetskalenderen nederst på siden viser arrangementene i alle Osloforeningene. Vær OBS på at de blir fort fulltegnet!

NJFF Oslo fylkes kvinneutvalg består av kvinnekontaktene i lokallagene og fylkeslaget. I 2023 deltar Nordstrand JFF, Oslo JFF, Solemskogen JFF og Østmarka JFF.  Ta kontakt med [email protected] eller [email protected] hvis du har spørsmål.

Bli med!

Målet med satsingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinnelige medlemmer i NJFF, og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen. Vi ønsker også flere kvinnelige instruktører.

Kvinnenettverket i NJFF består av et sentralt kvinneutvalg, en kvinnekontakt per region og kvinnekontakter i lokallagene. Dette nettverket er en del av Norges jeger- og fiskerforbunds strategi for kvinnesatsing.